farzlar.gen.tr https://www.farzlar.gen.tr Farz, Namazların ve Dinin Farzları tr-TR hourly 1 Copyright 2020, farzlar.gen.tr Tue, 12 Jul 2016 00:00:00 +0000 Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Sünnet Farz Mı https://www.farzlar.gen.tr/sunnet-farz-mi.html Thu, 22 Nov 2018 13:19:42 +0000 Sünnet Farz Mı; Arapça'daki karşılık ismi "hitan" olan sünnet, erkeklerde üreme organının uç kısmında bulunan fazla deri parçasının kesilmesidir. İslamiyet'in simgesi olan sünnet olmak Sünnet Farz Mı; Arapça'daki karşılık ismi "hitan" olan sünnet, erkeklerde üreme organının uç kısmında bulunan fazla deri parçasının kesilmesidir. İslamiyet'in simgesi olan sünnet olmak, Hz İbrahim'e kadar dayanır. Erkeklerin sünnetine "hıtan", kadınların sünneti ne ise "hafd" denir. Araplarda hem erkek hem de kadın sünnet edilir. Hz. Adem, Şit, Nuh, Sam ,İdris, Musa, Salih, Lut, Yusuf, Şuayb, Yunus, Süleyman Yahya ve İsa ( A.S)'ın sünnetli olarak doğdukları rivayet edilir. Vücuda dair taharet, yani temizlik sünnetlerinden olan Hıtan,  Hz İbrahim'in kendini sünnet etmesiyle başlayıp, israiloğullarında geçerli olan Tevrat hükmü de bu yönde idi. Hz. İsa Aleyhisselam'da bu şekilde devam etmişken, hıristiyanlar sonradan bu adeti bozarak, "kalbi bürüyen perdeyi atar" gibi yanlış yorumlar yaparak sünnet olmayı terk etmişlerdir. Cahiliye dönemi Araplar da bile devam edegelen bir adet olmuştur. Resulullah Efendimiz ( S.A.V ) in de doğuştan sünnetli olduğuna dair rivayetlerin yanında, yedi günlükken dedesi Abdülmuttalib'in bir ziyafet vererek kendisini sünnet ettirdiği de başka rivayetlerdir.

Sünnet Olmak, İslamiyet öncesinde bir hijyen ve sağlık tedbiri olarak uygulanmaktaydı. Bu sebepledir ki sünnetin karşılığı olarak "taharet" kelimesi de kullanılır. Hz. İbrahim'in bu adetini Efendimiz Aleyhisselam da devam ettirmiştir ve " sünnet hükümdarı"  olarak anılmıştır. Sünnet, İslam'ın ilk müesseselerindendir. Hz Muhammed (S.A.V ) Efendimiz; " Üzerinizdeki (İslam'ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, traş et ve Sünnet ol" buyurarak, ileri yaşlarda dahi Müslüman olanlara sünnet olmayı emretmiştir. Sünnet olmak; " Bir canlıya acı çektirmek, ancak o canlıya yarar sağlar ve yarar canlıya çektirilen acıdan fazla olursa caizdir." şer'i kaidesine dayanır. Resulü Zişan Efendimiz; "Sünnet, erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir" buyurmuştur. Bununla birlikte sünnet olmak, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre kesinlikle sünnet, İmam hanbel'e göre erkeğe vacip, kadınlara sünnettir. İmam Şafii bu konuda erkek ile kadın arasında vücûb bakımından fark olmadığını belirtmiştir. 

Sünnet Farz MıSünnet Olmanın Faydaları; 
 • Sünnetsiz olan erkeklerde deri ile kamış başı arasında "smegna" denilen bir salgı oluşur. Bu salgının birikimi ve mikroplar buralarda aşırı acı veren iltihaplara sebep olurlar.
 • Sünnet derileri bazen dar olur. Eğer bu şekilde olanlar sünnet olmaz ise, organda "fimosiz" denilen rahatsızlık olur. Bu rahatsızlık, penisin sertleşmesinde veya idrar atımı sırasında acı duyulmasına sebeptir.
 • Sünnet olan erkeklerde, penisin kıyafete sürtünmesiyle hassasiyet azalır. Bu sayede erken boşalma gibi bir problemin ortadan kalkmasına faydası vardır.
 • Sünnet olmuş erkeklerin hiçbirisinde penis kanseri görülmemiştir.
 • Kadınlarda rahim kanserine sebep olan Popilmavirus (hpv) virüsü, sünnetli erkeklerde yok denecek kadar az görülür. Hadisi Şerif'te de belirtildiği gibi, sünnet kadınların sağlığı açısından da çok önem taşır. 
 • AIDS' in yayılmasında çok etkisi olan sünnetsizlik ile mücadele için günümüzdeki yabancı ülkelerde sünnet kampanyaları başlatılmıştır.
Ünlü bir bilim adamının; " Gelecekte kesinlikle sünnetin başka faydaları da ortaya çıkacak" sözünü düşünürsek sünnetin ne kadar faydalı olduğunu anlayabiliriz. 
]]>
Kurban Farz Mıdır https://www.farzlar.gen.tr/kurban-farz-midir.html Fri, 23 Nov 2018 12:59:40 +0000 Kurban Farz Mıdır; Allahu Teala'nın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyetiyle kesilen özel hayvana kurban denir. Kurban Bayramının ilk üç gününde kesilen kurbana Udhiyye, Kurban Farz Mıdır; Allahu Teala'nın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyetiyle kesilen özel hayvana kurban denir. Kurban Bayramının ilk üç gününde kesilen kurbana Udhiyye, kesmeye de Tazhiye adı verilir. Kurban Bayramı'nda ibadet niyetiyle kurban kesmek, Müslüman ve zengin olan, özgür olan ve yolcu olmayan kimselere vacibtir. Buradaki zenginliğin ölçüsü, temel ihtiyaçlarından, getirisi olsun ya da olmasın en az 200 dirhem gümüş değerindeki mala sahip olan ve fitre vermek yükümlülüğü olan kişidir. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü (yani kurban kesme günleri) kurbanı kesmeye gücü olup da kurban kesmeyip, sonradan fakir olacak olsa, burada vücub (kesin gerekli olan, yapılmadığında cezayı gerektiren görev) üzerinden düşmez.  İmamı Azam ve imam Ebu Yusuf, kurban kesmenin yükümlülüğünde akıl ve buluğun şart olmadığı görüşündedir. Dolayısıyla zengin bir çocuğun veya bir delinin velisi bunların mallarından kurban kesebilir. Kendileri bundan yiyebilir, fazla kısmı da faydalanacakları bir şey ile değiştirilir. Elbise vb. gibi. İmam Şafiî ve İmam Malik'e göre kurban kesmek vacip değil, müekked sünnettir. Vacip olan kurban kesme görevi, Allahü Teala'nın verdiği nimetlere karşı şükür için yapılan bir fedakarlıktır. Kurban kesmek ile sevaba ulaşıp, belalardan korunmak amacı beslenir.   

Kurban Bayramı dışında Kurban Kesimi,

Kurban kesmenin Kurban Bayramı'nın dışında, Adak için kesilen kurban ve Akika kurbanı olarak iki çeşidi daha vardır. Yeni doğan çocuk için Allah (C.C)'a şükür etmek üzere kesilen kurbana Akika kurbanı denir. Yeni doğan çocuğun kafasındaki tüylere Akika denir ve ismini buradan almıştır. Bu kurban çocuk doğduktan, büluğ çağına gelene kadar kesilebilir. Hanefilere göre mübah ve güzel olan Akika kurbanı kesmek, diğer üç mezhepte sünnettir. Adak kurbanı ise, bir şeyden dolayı Adak kesmeye niyet eden kişinin, o işi olduktan sonra adak kurbanı kesmesidir. Hac Suresi 29. Ayette ise bu konuda mealen şöyle buyrulur; " Adaklarını da yerine getirsinler". Adanılan iş olduktan sonra Adak kesmek Hanefi mezhebinde vaciptir.

Kurban Farz MıdırKurban Kesmenin Faydaları; 

Kurban kesmenin faydası manevi yönde olduğu kadar maddi yönden de çoktur. Her gün insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda hayvan kesilir ama bundan sadece imkanı olanlar faydalanır. Fakat Kurban Bayramında ise Allah rızası için birçok hayvan kesilir ve bundan imkanı olmayan fakirler daha çok faydalanır. Burada ticaret amacıyla yapılan iş güzel bir dînî ve ahlakî durum kazanmaktadır. Kişisel menfaatler yerini insani ve toplumsal büyük bir fedakarlığa bırakır. İnsanlarda ki paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir. Günümüzde kendi zevk ve ihtiyaçları için binlerce hayvanın kesilmesini görmeyenlerin, Kurban Bayramı geldiğinde Allah rızası için, fakirlerin ve muhtaçların yararına kesilen hayvanları görmeleri çok büyük bir düşüncesizliktir. 
]]>
Farz Namazı Nasıl Kılınır https://www.farzlar.gen.tr/farz-namazi-nasil-kilinir.html Sat, 24 Nov 2018 03:08:04 +0000 Farz Namazı Nasıl Kılınır; Farz namazlar yerine getirmek zorunda olduğumuz ibadetlerdir. Farz namazları kılmadığımız zaman borçlu duruma düşeriz. Farz kelime anlamı olarak, Allah' ın kesin olarak yapılmasını istediği emirl Farz Namazı Nasıl Kılınır; Farz namazlar yerine getirmek zorunda olduğumuz ibadetlerdir. Farz namazları kılmadığımız zaman borçlu duruma düşeriz. Farz kelime anlamı olarak, Allah' ın kesin olarak yapılmasını istediği emirlerdir. Günlük farz namazlar beş vakitte kılınan namazlardır. Cuma namazları da cuma günü öğlen yerine geçtiğinden günlük farz namazlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu namazların hangi zamanlarda ve nasıl kılınabilecekleri, şart ve farzlarının ne olduğu ana hatları ile Kur'an-ı Kerim'de gelmiş, Hz. Resul ve Ehl-i Beyt İmamları'nın uygulama ve beyanlarında da detaylı olarak islam ümmetine gösterilmiştir. Günlük farz namazlar; iki rekat sabah namazı, dört rekat öğlen namazı, dört rekat ikindi namazı, üç rekat akşam namazı, dört rekat yatsı namazı' dır. Toplam on yedi rekat olur. Sabah namazı hariç diğer bütün namazların farzları Medine'de farz kılınmıştır. Sabah namazı ise Mekke'de farz kılınmıştır. Bunun nedini şu şekilde rivayet olunmuştur. Gece meleklerin göğe çıkmasında ve gündüz meleklerin yere inmesinde çabukluk olsun diye. Çünkü gece ve gündüz melekleri sabah namazını Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem ) ile birlikte kılarlardı. 

Sabah Namazının Farzı Nasıl Kılınır; Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat farzını kılmaya deriz. Tekbir getirerek ''Allahu Ekber'' diyerek namaza başlanır. Erkekler, avuç içleri kıbleye doğru, baş parmaklar kulak memesine değdirerek tekbir alırlar. Kadınlar, elleri göğüsleri hizasında tekbir alırlar. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir, ''Euzubillahimineşşeytanirracim'' diyerek. Sonra ''Bismillahirrahmanirrahim'' Fatiha Suresi okunur. Ardından namaz surelerinden birini okuyup ''Allahu Ekber'' diyerek rükuya gideriz. Rükuda üç kez Sübhane Rabbiyel Azim denir. Sonra doğruluruz. Doğrulurken ''Semi Allahu limen hamideh'' deriz. Tam doğrulunca da ''Rabbena lekel hamd'' dedikten sonra '' Allahu Ekber'' deyip secdeye gideriz. Secdeye varınca üç defa Sübhane rabbiyel ala denir. ''Allahu Ekber'' diyerek otururuz. Tekrar '' Allahu Ekber'' deyip secdeye gidilir. Secdede üç defa daha '' Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden ''Allahu Ekber'' dedikten sonra ayağa kalkar ve ikinci rekat başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz, ''Bismillahirrahmanirrahim'' deriz. Fatiha Suresini okuruz. Ardındanda namaz surelerinden birini okuruz. Sonra '' Allahu Ekber '' diyerek rükuya gideriz. Rükuda ise üç defa '' Sübhane Rabbiyel Azim '' dedikten sonra doğruluruz. Doğrulurken '' Semi Allahu limen hamideh '' denir. Tam doğrulunca da '' Rabbena lekel hamd '' dedikten sonra '' Allahu Ekber '' deyip secdeye gideriz. Secdeye gittikten sonra üç defa '' Sübhane rabbiyel ala '' deriz. '' Allahu Ekber '' diyerek otururuz. Tekrar '' Allahu Ekber'' deriz. Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra okunacak dualar Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okunur. Duaları okumayı bitirince başımızı önce sağ tarafa çevirerek ''Es selamu aleyküm ve rahmetullah '' diyerek selam veririz. Sonra sola çevrip yine '' Es selamu aleyküm ve rahmetullah'' diyerek selam veririz. Böylece sabah namazının farzını kılmış oluruz. 

Farz Namazı Nasıl KılınırÖğlen Namazının Farzı Nasıl Kılınır; 
 • Birinci Rekat; Erkekler Kamet getirir. Niyet, Allahu Ekber, Sübhaneke  ,Euzü Besmele, Fatiha Suresi ,Zammı Sure, Rüku, Secde, Kıyam 
 • İkinci Rekat; Besmele, Fatiha Suresi, Zammı Sure, Rüku, Secde, Oturuş, Ettehiyyatü, Kıyam 
 • Üçüncü Rekat; Besmele, Fatiha Suresi, Rüku, Secde, Kıyam 
 • Dördüncü rekat; Besmele, Fatiha Suresi, Rüku, Secde, Oturuş, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli, Selam,
İkindi Namazının Farzı Nasıl Kılınır; 
 • Birinci Rekat; Erkeler Kamet getirir, Niyet edilir, Allahu Ekber, Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha]]> Vitir Namazı Farz Mıdır https://www.farzlar.gen.tr/vitir-namazi-farz-midir.html Sat, 24 Nov 2018 22:55:29 +0000 Vitir Namazı Farz Mıdır; Vitir namazı, farz değildir. Vitir namazı vacip' tir. Vitir namazı yatsı namazının arkasına kılınan bir namazdır. Üç rekattır. diğer farz olan namazlardan farkı; ayakta iken Kunut Duasının okunmas Vitir Namazı Farz Mıdır; Vitir namazı, farz değildir. Vitir namazı vacip' tir. Vitir namazı yatsı namazının arkasına kılınan bir namazdır. Üç rekattır. diğer farz olan namazlardan farkı; ayakta iken Kunut Duasının okunmasıdır. Ramazan hariç yalnız kırılır. Ramazanda cemaat ile kılınır. Hanefi mezhebi vitir namazını vacip olarak kabul eder. Hanbeli mezhebi, şafi mezhebi ve maliki mezhebine göre sünnettir. Vitir namazı arapça kökenli bir kelime olup tek başına anlamına gelir. Yatsı namazından sonra kılınır. Peygambermizin gece namazlarının sonlarının hep tek rekat olmasından dolayı vitir namazı da tek rekat kılınır. vitir namazının bir,üç,beş gibi tek olması esastır. 

  Vitir namazı ile ilgili hadisler vardır. Bunlar; Ey müslümanlar, vitir namazı kılın. Çünkü; Allah tektir, teki sever buyrulmuştur. Bir başka hadiste vitir haktır. Beş vakit ile vitir namazını kılmak isteyen kılsın. Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen kılsın. 
  • Vitir namazı hanefi mezhebine göre; Üç rekattır ve sonunda selam verilir. Ebu hanife Allah size bir namaz daha fazladan  ilave etmiştir. Bu namaz vitir namazıdır. Vitir namazını yatsı namazı ile sabah namazı arası bir vakitte kılın diye rivayet edilmiştir. hadiste geçen kılın kelimesi emirdir. Emir ise vaciptir. Ebu hanife'ye göre vitir namazı özürsüz olarak oturarak veya seyahat esnasında araçta kılınamaz. Caiz değildir. Hanefi mezhebine göre bilmeden veya unutarak kılınmayan vitir namazını uzun bir süre geçmiş olsa bile kaza etmek vaciptir. 
  • Şafi mezhebine göre; Vitir namazı en aza bir rekat en fazla on bir rekat olmalıdır. Bir rekattan fazla kılınacaksa eğer öncelikle iki rekata niyet edilir ve sonunda selam verilir. Sonra bir rekat için niyet edilir ve sonunda selam verilir. Vitir namazı kazaya kalmışsa bu sünnettir. 
  • Maliki mezhebine göre; Vitir namazı bir rekattır. Maliki mezhebine göre kişi uyandığında sadece iki rekat kılacak vakit kalmışsa vitir namazını kılmaz sadece sabah namazının iki rekat farzını kılar. Sabah namazının sünnetini ise uygun olan vakitte kaza eder. Fakat kişi uyandığında üç rekat kılacak vakit var ise hem sabah namazının hemde vitir namazının farzını kılar.  İki rekat sabah namazının farzını ve bir rekat vitir namazının farzını kılar. Sabah namazının sünnetini sonraya bırakır. Gece namazını da terk eder. Kişi kalktığında beş rekat kılacak vakit varsa iki rekat sabah namazının farzını, bir rekat vitir namazının farzını, ve iki rekat gece namazı kılar. Sabah namazının sünnetini erteler, uygun vakitte kaza eder. Fakat vakit yedi rekat için yeterli ise hepsini kılar.
  • Hanbeli mezhebine göre; Vitir namazı bir rekattır. Ama yinede üç veya daha fazla rekatta kılınabilir. Hanbeli mezhebine göre kazaya kalan vitir namazı gece namazı ile birlikte kılması gerekir.
  Vitir namazını kılmadan kim uyursa ve unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen vitir namazını kılmalıdır. Aradan uzun süre geçmiş olsa bile kasten veya unutarak kılmadığı vitir namazını kaza etmesi vaciptir. Vitir namazına diye bu namaza niyet etmek caiz değildir. 

  Vitir Namazı Farz MıdırVitir Namazı Farz Mıdır, Nasıl Kılınır; 
  • Birinci rekat; Niyet, Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha suresi, Zammı Sure, Rüku, Secde, Kıyam,
  • İkinci rekat; Besmele, Fatiha Suresi, Zammı Sure, Rüku, Secde, İlk oturuş, Ettehiyyatü duası, Kıyam,
  • Üçüncü rekat; Besmele, Fatiha Suresi, Zammı Sure, Tekbir, Kunut duasının birincisi ve ikincisi, Rüku, Secde, son oturuş, Ettehiyytü duası, Allahümme Salli ve Barik duası, Rabbena Atina ve Firli duaları okunur ve selam verilir. Allah kabul etsin. 
  ]]>
  Namazın İçindeki Farzlar https://www.farzlar.gen.tr/namazin-icindeki-farzlar.html Sun, 25 Nov 2018 18:50:24 +0000 Namazın içindeki farzları, namaz kılınırken uyulması gereken farzlardır. Namaz kılan herkesin bilmesi gerekir. Doğru bir şekilde namaz kılmak isteyen kişiler bu farzlara uyarak bu doğrultu da namazlarını kı
Namazın içindeki farzları, namaz kılınırken uyulması gereken farzlardır. Namaz kılan herkesin bilmesi gerekir. Doğru bir şekilde namaz kılmak isteyen kişiler bu farzlara uyarak bu doğrultu da namazlarını kılarlar. Namazın kılınışı hakkında doğru bilgiler edinmemiz için muhakkak bu farzları bilmemiz gerekir. Namaza nasıl başlamamız gerektiği yaptığımız hareketlerin ne anlama geldiğini ifade eder. Ayakta durmak ya da eğilmek ne demektir onların açıklamasını içerir. 

Namazın içindeki farzlar;

Namazın içindeki farzları iftitah tekbiri, Namaza başlarken Allah'u Ekber diyerek başlamak demektir,  başka bir şey söylerseniz Tekbir etmiş sayılmazsınız. Bu da namazınızı doğru bir şekilde kılmamaya sebep olur. Bu nedenle doğru bir şekilde tekbir etmeniz gerekir. Doğru tekbiri de Allah'u Ekber diyerek yaparsınız.

Namazın içindeki farzları kıyam, namazda ayakta durmak demektir. Ayakta durduğumuz zamanı ifade eder. Ayakta duramayacak kadar hasta olan kişiler oturarak kılabilir ya da yatalak olan kimseler yattığı yerden ima ile kılabilir. Bu şekilde de namazlarını doğru bir şekilde kılmış sayılacaklardır. Allah ibadetler için hastalara bu şekilde bir kolaylık sunmuştur. 

Namazın İçindeki FarzlarNamazın içindeki farzları kıraat, namazda Kuranı Kerim'den ayet ve dua okumaktır. Kuranı kerimde bildiğiniz dua ve ayetleri okumanız gerekir. 

Namazın içindeki farzları rüku, ayakta dua okuma bittikten sonra eğilerek elleri dizlerin üzerine koymaktır. Secdeye varmadan önceki hali ifade eder.

Namazın içindeki farzları secde, rükudan sonra yere kapanmaktır. Secdeye kapanmak diye de bilinir. 

Namazın içindeki farzları kade-ı ahire, son rekatta ettehiyyatu okuyacak kadar oturmaktır.
]]>
Haccın Farzları https://www.farzlar.gen.tr/haccin-farzlari.html Mon, 26 Nov 2018 01:32:39 +0000 Haccın farzları, 3 rükünden oluşur.  Bunlar Allah'ın gücü yeten Müslümanlara ömründe bir kere yapmasını emrettiği hac görevinde uyulması kesin gereken kurallardır. Bu farzlardan birinin eksik olması hac ibadet Haccın farzları, 3 rükünden oluşur.  Bunlar Allah'ın gücü yeten Müslümanlara ömründe bir kere yapmasını emrettiği hac görevinde uyulması kesin gereken kurallardır. Bu farzlardan birinin eksik olması hac ibadetinin sahih olmamasına sebep olur. Haccın tamamlanması için farzları dışında uyulması gereken vacipleri ve sünnetleri de bulunmaktadır. Haccın bir kişiye farz olması için de bir takım şartları vardır.

Haccın farzları nelerdir

Haccın rükünleri, mahiyetini teşkil eden farzları üçtür.

1) İhrama girmek

İhram, bir şeyi kendine haram kılmak demektir. hürmet edilmesi gereken makama girildiğinde bir takım şeylerden kesin olarak kaçınmak demektir. İhrama girmek için niyet ve telbiye  şarttır. Kişi Hacca yahut umre için ihrama girdiğine niyet etmelidir, ve telbiye getirmelidir.  İhram, haccı veya umreyi veya her ikisini yerine getirmek için, mübah olan şeylerin bir kısmını geçici olarak kendine haram kılmaktır. Telbiye, şu sözleri söylemektir:

'' Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel Muhammede ven nimete leke vel mülke laşerike lek''

2) Arafat'ta vakfe etmek yani bir müddet durmak.

Arafat Mekke'nin güney doğusunda 6 saat uzaklıkta bulunan bir yerdir. Hac için Arafat'ta durma zamanı, zilhicce ayının dokuzuna rastlayan arife günün zeval vaktinden itibaren kurban bayramının ilk günkü fecrine kadar olan zamanın her hangi bir kısmıdır. Bu zaman zarfı içerisinde kişi bir dakika dahi  Arafat'ta beklemiş olsa farzı yerine getirmiş olur. Herhangi bir sebepten dolayı beklerken uyumak veya baygın olmak da durmakla eşittir, farz yerine gelmiş olur. Önemli olan tayin edilen vakit içerisinde Arafat'ta bulunmaktır. Bu zamanın dışında yapılan ziyaret ile farz yerine getirilmiş sayılmaz. Nasıl ki gecikmeli bir zamanda yapılan vakfe caiz değilse vaktinden öncede yapılan vakfe farzı karşılamaz. Eğer hacılar Arefe günü sanarak Arafat'ta durduktan sonra zilhiccenin sekizinci günü olduğu anlaşılırsa Arefe günü yani bir sonraki gün tekrar durmaları gerekir.

3) Haccın FarzlarıKâbe'yi tavaf etmek.

Arafat'ta vakfeden sonra Kâbe-i muazzamanın  etrafında yedi kere olmak şartıyla dolaşmaktan ibarettir ki, bunun dört keresi farz olan bir rükündür.  Ziyaret tavafının vakti kurban bayramının birinci günü fecir doğduktan sonra son gününe kadardır. Bu sürenin herhangi bir kısmında yapılacak tavaf ile hac farizası tamamlanmış olur. Tavaf, lügatte ziyaret etmek demektir ve bir şeyin etrafında dolanmak manasına gelir. Tavaf edene Taif, tavaf edilen yere de metaf denir. Din deyiminde tavaf, Kâbe'nin etrafını yedi defa dönmekten ibarettir.

Haccın farz olmasının şartları nelerdir

Haccın bir kişiye farz kılınması için 8 şarttı vardır.

 • Müslüman olmalıdır.
 • Buluğa ermiş olmalıdır
 • Akıl sahibi olmalıdır
 • Hür olmalıdır.
 • Haccın farz olduğunu bilmelidir bu bilinçle ibadetini yapmalıdır
 • Hac için yeterli vakti ve imkanı olmalıdır
 • Geride bırakacağı ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
 • Hacca gidip gelecek kadar yanında parası bulunmalıdır.
]]>
Farz Namazlar https://www.farzlar.gen.tr/farz-namazlar.html Mon, 26 Nov 2018 07:52:31 +0000 Farz namazlar,  tüm müslümanların kılması gereken namazlardandır. Müslümanların yapması gereken ibadetlerin başında farz namazlarını kılmak gelir bu namazlar bizim ibadetimizin tamamlayıcısıdır. Namaz kılmak en büyük ib Farz namazlar,  tüm müslümanların kılması gereken namazlardandır. Müslümanların yapması gereken ibadetlerin başında farz namazlarını kılmak gelir bu namazlar bizim ibadetimizin tamamlayıcısıdır. Namaz kılmak en büyük ibadetlerden biridir böyle bir ibadetin terk edilmesi  da yerine getirilmemesi büyük günahtır namaz kılmayan bir kimsenin kalbi kararır ve her türlü kötülüğü günahı yapmaktan çekinmez. Bu bakımdan yada ne olursa olsun farz namazlarını mutlaka okumak gerekir ayakta duramayacak bir durumda bile olsanız farz namazlarını kılmak zorundasınız. Allah namaz kılmak isteyenlere bu konuda kolaylık sağlamıştır farz namazlarını kılmak için sağlığı el vermeyenler oturduğu ve hatta yattığı yerden bile namazlarını kılabilirler. Bu da farz namazlarının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir namaz bizim imanımızı tamamlayan en önemli ibadetlerden biridir namaz kılmamak büyük günahlardan biridir namaz kılmayan bir kimse zamanını diğer ibadetlerini de yerine getirmemeye başlar.Bu nedenle farz namazlarını zamanında kılmak ve namazdan ayrılmak gerekir. Farz namazları mümkün olduğunca Zaman'ında kılmak ve kazaya bırakmamak gerekir. Bu nedenle namaz vakitlerini takip etmek ve namazları düzenli olarak kılmak gerekir. Şimdi farz olan namazlarımıza bakalım.

Farz NamazlarFarz namazlar şunlardır;
 • Sabah namazı, farz  namazlardan biridir günlük kılınan beş vakit namazın içerisinde yer alır. Sabah namazı 4 rekattır 2 rekat sünnet iki rekat farzdır. 
 • Öğle namazı farz namazlardandır ve günlük kıldığımız 5 vakit namazdan biridir. Öğle namazı on rekattır dört rekat sünneti 4 rekat farz 2 rekat son sünnettir.
 • İkindi namazı sekiz rekattır 4 rekat farz dört rekat sünnettir. Her gün kılmamız gereken namazlardan biridir.
 • Akşam namazı beş rekattır üç rekat farz iki rekat sünnettir. Gün içerisinde kıldığımız namazlardandır.
 • Yatsı namazı on rekattır dört rekat ilk sünnet 4 rekat farz ve iki rekat son sünnet den oluşur. Beş vakit namazdan biridir. 
 • Cuma namazı, farz namazlardan biridir cuma günleri kılınır. 10 rekattan oluşur 4 rekat sünnet 2 rekat farz ve dört rekat son sünnettir.
 • Cenaze namazı, cenazelerde kılınan namazdır.Müslümanlara farz namazlardan biridir.
]]>
Farzı Kifaye https://www.farzlar.gen.tr/farzi-kifaye.html Mon, 26 Nov 2018 23:25:23 +0000 Farz'ı kifayenin ne olduğunu öğrenmeden önce farzın tanımına bakmamız gerekir. Farz; Yüce Allah' ın insanların yerine getirmesi için emrettiği ibadetlere farz denir. Farz, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in hadislerin
Farz'ı kifayenin ne olduğunu öğrenmeden önce farzın tanımına bakmamız gerekir. Farz; Yüce Allah' ın insanların yerine getirmesi için emrettiği ibadetlere farz denir. Farz, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in hadislerinde farklı anlamlarda kullandığı gibi vacib anlamında da kullanmıştır. "Ramazan ayı geldi. Allah bu ayda oruç tutmanızı size farz kılmıştır" Bir fıkıh terimi olarak farz: Şari'tarafından emir olunduğu, kati delil ile sâbit olan; özürsüz, mutlak surette. Terk edildiğinde ceza gereken amellerdir. Mesela; Namaz kılmak,ramazan ayında oruç tutmak,zekat vermek, hacca gitmek farzdır. Farzı terk etmek haramdır. İnanmayan ise dinden çıkar, kafir olur.  

Kaç türlü farz vardır

Farz iki kısma ayrılır.
 • Farz'ı Ayn 
 • Farz'ı Kifaye
1-Farz'ı Ayn: mükellef olan müslüman bir insanın mutlaka şahsi olarak yapması gereken ibadet denir. Dinin hüküm ve bilgilerini, lazım olduğu kadar öğrenmek ve gücünün yettiği kadar yerine getirmek farz-ı ayn’dır Müslüman bir adamın din bilgilerini öğrenmemesi ve çocuklarına öğretmemesi büyük günahtır. Farz'ı ayn'ın fazilet ve sevabı Farz'ı kifaye ye göre daha fazladır.

2-Farz'ı Kifaye: asıl konumuz olan Farz'ı kifaye ise bazı dini vecibeleri bir kısım müslümanın yerine getirdikten sonra diğer Müslümanların mesuliyetlerinin üzerlerinden kaldırıldığı ibadetlere denir. Bir şey umumi hale gelirse yükü, sıkıntısı azalır. Özelleştiğinde ise daha sıkıntılı olur. Kifaye farzları bütün müslümanlar tarafından terk edilir ise bütün insanlar bu farziyeden sorumlu olur 

Farzı KifayeFarz'ı kifaye olan durumlar nelerdir 
 • Cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılmak ve defin işi farzı kifayedir. Erkek bulunmuyorsa, işleri kadınlar yürütür.
 • Kur’an-ı kerim ezberleme, hafız olmak farzı kifaye’dir. Kur’an-ı kerimden biraz ezberden sonra, fıkıh öğrenmek lazımdır. Çünki, Kuran ezberlemek farzı kifâye, lazım olan fıkıh bilgisi öğrenmekde, farzı ayndır.
 • tefsir okumak farzı kifayedir. 
 • Kuran dinlemek farzı kifayedir. Farz-ı kifâye için sünnet terk edilir. 
 • Bir topluma karşı selam verene karşılık vermek farz-ı kifaye. cevabı geciktirmek haramdır.
 • toplum içinde aksırdıktan sonra Elhamdülillah diyene, Yerhamükallah diye cevap vermek farzı kifayedir, 
 • Allah için cihad etmek farzı kifayedir. Dua ile cihad ise, müslümana farz-ı ayn’dır. Cihattan geri durmak büyük günahdır.
 • sanatını icra edecek bilgileri, bu işle uğraşacak olanların öğrenmesi ve yapması farzı kifayedir. Örneğin tıp öğrenmek, tedavi yapmak farzı kifayedir.
 • Namaz vaktini hesaplamak, farzı kifayedir. 
 • Fetva verme ve ilim öğretme farzı kifayedir. Şehirlerde, dini sorunları çözebilen bir din adamı bulundurulmak farzı kifayedir.
 • Emr-I bil mâruf farzı kifayedir. Yapılmazsa, yapabilen herkes mesul duruma düşer.          
 • Ramazan ayında hilal gözetlemek farzı kifayedir. Vacib-i kifâye de denilmiştir.
 • Her yüzyılda içtihad yapmak farzı kifayedir.
]]>
Farz Olan İbadetler https://www.farzlar.gen.tr/farz-olan-ibadetler.html Tue, 27 Nov 2018 14:22:04 +0000 Farz Olan İbadetler, Farz, Allah'ü Teala'nın Müslümanlardan kesin olarak yapmalarını ve yerine getirmelerini istediği yapılması oldukça ağır deliller ile sabit olan emir emirlerdir. Farzları yerine getirmek sevap kazandırır Farz Olan İbadetler, Farz, Allah'ü Teala'nın Müslümanlardan kesin olarak yapmalarını ve yerine getirmelerini istediği yapılması oldukça ağır deliller ile sabit olan emir emirlerdir. Farzları yerine getirmek sevap kazandırır. Farzları yerine getirmemek terketmek  ise günahtır. Farzları inkar etmek yok saymak ise küfürdür. Bunu söyleyen kişi dinden kovulur. Örneğin; ramazan ayında oruç tutmak, beş vakit namazı kaçırmadan zamanında kılmak ve zekat vermek Müslümanlara farz olan ibadetlerdendir.

Farz Olan İbadetler Nelerdir

 • Ramazan ayında oruç tutmak
 • Zekat vermek
 • Hacca gitmek
 • Namaz kılmak
 • Hacca gitmek
Hacca Gitmek

Müslümanlara farz olan hac ibadeti yüce Allah'ın yapılmasını istediği ibadetlerden birisidir. Hac dinen maddi durumu yerinde olan zengin sayılan ve hacca gitmenin bütün şartlarını taşımakta olan kişilere farz olan bir ibadettir. 

Ramazan ayında oruç tutmak

Oruç tutmak İslamın beş temel esaslarından bir tanesi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Müslümanlara yapılması farz kılınan oruç ibadeti niyeti ile tan yerinin ağarmasından akşam güneş batana dek herhangi bir şeyin yenmemesi ve içilmemesidir. 

Farz Olan İbadetlerNamaz kılmak

Müslümanlara farz kılınan dinin direği olan namaz ibadetlerin en başında gelmektedir. Kur'anı kerimin çeşitli birçok ayetinde namaz kılmanın öneminden bahsedilmektedir. 

Zekat vermek

İslam dininde Müslümanlara kapılması kesin emredilen farz olan ibadetlerden birisi de zekat vermektir. Zekat vermek; maddi durumu oldukça iyi olan zengin kişilerin sahip oldukları para ve maldan belli bir ölçüde muhtaç olan kişilere vermesidir.  

]]>
Yatsı Namazı Farzı https://www.farzlar.gen.tr/yatsi-namazi-farzi.html Tue, 27 Nov 2018 21:31:25 +0000 Yatsı namazı farzı, namaz farz ibadetlerinin başında gelmektedir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim' de namazın önemi ile alakalı birçok ayetler vardır. Dinin direği olan namaz, günde 5 vakit kılınır. Her birinin önemi ve Yatsı namazı farzı, namaz farz ibadetlerinin başında gelmektedir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim' de namazın önemi ile alakalı birçok ayetler vardır. Dinin direği olan namaz, günde 5 vakit kılınır. Her birinin önemi ve sevabı farklıdır. Yani; diğer ibadetlerde olduğu gibi namazlarlar da kendi aralarında ayrı fazilet ve öneme sahiptir. Örneğin; birçok Hadis ve İlmihallerde sabah, yatsı ve cuma namazlarının ayrı bir önemi olduğundan bahsedilir. Çünkü; sabah ve yatsı namazları tam uyku vaktine denk gelmektedir. Yüce Allah kullarının uykularını feda edip emrettiği namazlarını eda etmelerinden büyük bir hoşnutluk duyar. Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.v); " Eğer insanlar sabah ve yatsı namazının sevabını ve faziletini biliyor olsalardı emekleyerek bile mutlaka camiye cemaate katılırlardı." demiştir. Açıklamak gerekirse; sabah namazı için uykudan uyanmak nasıl bir zahmet gerektiriyor ise yatsı namazı da uykuya dalmamak için güçlü irade ister. Başka bir Hadis'i Şerif'te "Münafık bir kimseye sabah namazı ve yatsı namazı kadar ağır gelen başka bir namaz yoktur." denilmektedir.

Yatsı Namazı FarzıYatsı namazının farzı nasıl kılınır

Müslümanlara farz olan beş vakit namazının en sonuncusu olan yatsı namazının farzı 4 rekattır. Yatsı namazının vakti, akşam namazı vaktinin çıkmasıyla başlar ve sabah namazının vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazının farzından önce kâmet getirilir (kadınlar getirmez). Daha sonra "Niyet ettim Allah rızası için bugünki yatsı namazının farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. Avuç içi kıbleye bakacak şekilde baş parmaklar kulak memesi hizasında (kadınlarda eller göğüs hizasında olmalı) Tekbir getirip "Allah' u Ekber" diyerek eller kaldırılır. Ardından eller göbek hizasında bağlanır (kadınlarda eller göğüs üzerinde bağlanır) ve birinci rekata başlanır. İlk rekatta; Sübhaneke okunur, Euzü Besmele ile Fatiha suresi ve Zammı sure okunur (zammı sure 3 ayet olmalıdır). Allah'u Ekber diyerek Rükü' ya eğilir. Rükü' da 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denir ve "Semi Allahulimen Hamideh- Rabbena lekel Hamd" diyerek Rükü' dan doğruluruz. Tekrar "Allah'u Ekber" Tekbiri ile secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Allah'u Ekber der doğrulup oturulur. Daha sonra yine Tekbir getirilerek secdeye gidilip 3 defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah-u Ekber" diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır. 2. rekatta Besmele ile Fatiha suresi ve bir Zammı sure okunur. Birinci rekattaki gibi Rükü' ya eğilir ve secdeye gidilir. Buradaki tek fark secdeden sonra ikinci oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve okuduktan sonra tekbir ile tekrar ayağa kalkar 3. rekata başlanır. Besmele ile sadece Fatiha suresi okuruz ve Amin deriz. Rükü' ya eğilir ve secdeye gideriz. 4. rekatta da Besmele çekip Fatiha suresi okunur ve Amin diyerek son rekatı da bitirip, Rükü' ya eğilir ve secdeye gidilir. Secdeden sonra ikinci oturuşta; Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bitince başımızı önce sağa "Es selamu aleyküm ve rahmet' ullah diyerek çeviririz. Sonra sola çevirip "Es selamu aleyküm ve rahmet' ullah diyerek selam veririz ve böylece yatsı namazının 4 rekatlık farzını kılmış oluruz.
]]>
Zekat Kimlere Farzdır https://www.farzlar.gen.tr/zekat-kimlere-farzdir.html Wed, 28 Nov 2018 08:46:21 +0000 Zekat; İslam’ın şartlarından biridir. Yüce Allah, zekatı; Müslüman olan, zengin olan, akil baliğ ve hür olan insanlara farz kılmıştır. Bir kimsenin zekat verebilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir.  Zekat; İslam’ın şartlarından biridir. Yüce Allah, zekatı; Müslüman olan, zengin olan, akil baliğ ve hür olan insanlara farz kılmıştır. Bir kimsenin zekat verebilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir. 

Zekatın mahiyeti

Zekat vermek farzdır. Peygamberimizin hicretlerinin ikinci yılında ouçtan önce farz olmuştur. Zekat Lügatte temizlik, bereket, çoğalma güzel övgü, dini deyim olarak bir malın belli miktarını üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra ihtiyaçlı Müslümanlara Allah rızası için vermektir.  

Zekatın verilmesindeki şartlar:

Yükümlülük için gerekli olan şartlar:
 • Zekât vermesi gereken kişinin dini olarak Müslüman ve zengin, hür, ergin olmalıdır.
 • Buna göre; gayrı müslüme, deliye, çocuğa hür olmayanlara zekat farz değildir.
Zekâtın farz olmasını engelleyen akıl hastalığı (delilik) durumu için iki hal olabilir.
 • Küçüklükten beri deli olanlar: Bu hastalık devam ettiği sürece zekât vermezler. Ergin yaşa geldikten sonra iyileşirse, kendilerine zekât farz olur.
 • Erginlik yaşına kadar akıllı olduğu halde sonradan delirenler. Bu durumdaki hastalıkların hastalıkları bir sene boyunca sürekli devam ederse, o sene için kendisi için zekât vermez. Ancak bir sene içinde az bir süre içinde olsa sağlıklı olana o senenin zekâtı farz olur. Bu fetva İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebû Yusuf'a göre; senenin çoğunu sağlıklı geçirmeyen akıl hastasına o senenin zekâtı gerekmez. Bunama da; delilik gibi aynı hükümde sayılır.
Zekat Kimlere FarzdırMali açıdan şartlar:
 • Mal, mal sahibinin borcundan ve zaruri ihtiyacından, fazlası, nisab miktarı yada daha fazla olmalı.Asıl ihtiyaç; kişi ve ailesinin ihtiyacı mal, eşya ve sanatıyla ilgili aletlerdir 
 •  Sahiden veya hükmen, mal pozitif olmalıdır.Sahiden pozitif olmasındaki gaye; malın, üreme veya ticaret ile çoğalmasıdır. Zira; her çeşit ticaret malı, nesli, sütü ve tüyünden faydalanmak için kırda otlatılan dişi ve erkek hayvanlar gerçekten artmaktadır. Bu türde hayvanlara; saime * denir.Hükmen artıcı(pozitif) olması; sahibinde yada vekilde bulunması suretiyle artmaya uygun olmasıdır. Para, Altın, gümüş bu durumdadır.
 • Zekat düşen malın üstünden bir sene geçmelidir. Buna; Havelân-ı Havl veya Havl-i Havelân denir.
 • Zekat verilmesi için, mala tam olarak sahip olunması gerekir. Burada gaye; malın, zekat verecek kişinin elinde olması ve bu malda bir başka kişinin hakkı olmamasıdır. Buna göre; bir kadının elinde olmayan mehri ve bir adamın elinde olmasına rağmen, borcu varsa bunun için zekât vermez. Ama borcunu düştükten sonra kalan miktar nisab miktarına ulaşır veya geçerse zekât gerekir. Burada borç; kişi borcudur. Hac, adak, Keffaret, gibi dinî borçlar zekata engel değildir. Önceden kalan zekat borcu da nisaba engeldir. Zira; elinde nisâb miktarı kadar malı olanın, önceki yıllardan kalan zekât borcu varsa ve bu borç çıkarıldığında kalan miktar nisâbtan az olursa, zekat gerekmez.
Satın alınan ama eline geçmeyen mal, borçlunun inkar etmediği inkar edilse bile ispat edilen alacak ile gurbette olan kişinin asıl yurdundaki mal için zekat gerekir. Bir kişinin sahip olupta elinden çıkan, kendisine geri dönme ihtimali olmayan ve faydalanması mümkün olmayan, inkar edilen ve ispat edilmeyen alacak, çalınan, kayıp olan maldan dolayı zekat verilmez.
]]>
Abdestin Farzları https://www.farzlar.gen.tr/abdestin-farzlari.html Wed, 28 Nov 2018 22:59:29 +0000 Abdest Nedir, Abdest, namaz kılmak için beden temizliği yapılması anlamına gelmektedir. Abdest olmadan namaz olmayacağı için abdest mutlaka alınmalıdır, yani farzdır. Abdest almadan kılınan namaz geçersiz sayılacaktır. Abdest Nedir, Abdest, namaz kılmak için beden temizliği yapılması anlamına gelmektedir. Abdest olmadan namaz olmayacağı için abdest mutlaka alınmalıdır, yani farzdır. Abdest almadan kılınan namaz geçersiz sayılacaktır.  

Hanefi Mezhebinde Abdestin Farzları Kaçtır

Hanefi Mezhebine göre abdestin farzları 4 (dört)dür.
 • Yüzümüzü yıkamak
 • Elleri dirsekler de dahil olmak üzere bir kez yıkamak
 • Başımızın dörtte  birini yani çeyreğini meshetmek (yıkamak)
 • Ayakları topuklar da dahil olmak üzere bir kez yıkamak
Bu yazılan farzlar içerisinden bir tanesi bile eksik yapılırsa abdest kabul görmez. Dolayısı ile farzların eksiksiz bir şekilde yapılması sonucunda abdest de sahih yani geçerli kılınmış olur.  

Abdestin Farzları Yüzü Yıkamak

Yüzün bir defalığına yıkanması abdestin farzlarındandır. Yüz sınırları, saç bitiminden sakal ya da çene altına ve kulak köklerine kadar olan bölüm sayılabilir. Gözlerin içine su ulaşmasına gerek yoktur. Dudaklar dışında kalan bölümler yüz sınırları içerisinde sayılır. Sakal, kaş ve bıyıkların altlarına suyun geçmesi gerekmektedir

Abdestin Farzları Elleri Dirsekler de Dahil Olmak Üzere Bir Kere Yıkamak

Parmaklarımız uç kısmından kolumuzun dirseklerine kadar – dirsek de dahil – bir kez yıkamak abdestin farzlarındandır. İğne ucu kadar küçük bile olsa kuru yer kalmamalıdır. Tırnak altlarına suyun mutlaka ulaşması gereklidir. Eğer tırnaklarda oje, boya, hamur gibi suyu geçirmeyecek madde bulunuyorsa çıkarılması gerekir. Ayrıca tırnak, tırnak etini geçecek uzunluğa sahipse o fazlalık kısmını da ayriyeten yıkamak gereklidir. Elleri yıkar iken parmağınızda  yüzük bulunuyorsa ve genişliği var ise bu yüzüğü oynatmak sünnettir. Fakat yüzük dar ve altına su geçirmeyecek durumdaysa o yüzüğü oynatmak farzdır.

Abdestin FarzlarıAbdestin Farzları Başı Meshetmek

Meshetmek sözcüğünün sözlükteki kelime anlamı eli bir şeyin üzerine dokundurmak, geçirmek anlamına gelmektedir. Dini terim olarak anlamı ise, suyun vücuda değmesidir. Başı meshetmek de abdestin farzlarındandır birisi konumundadır. Başın meshedilecek olan alanı bir alın mesafesidir. Yani bu da başın dörtte birine işarettir. Başı meshederken en az üç parmağı kullanmak gerekmektedir. Başın üzerinde şapka, sarık, takke veya bayanlar için de baş örtüsü varken meshetmek geçerli sayılmaz.

Abdestin Farzları yakları Topuklar Dahil Olmak Üzere Yıkamak

Sakat olmayan ve çıplak ayakları topuklarla birlikte bir kez yıkamak abdestin farzlarından sonuncusudur. Yaralı, sakat olan ve mesh çorabı olan ayakları sadece bir kereliğine meshetmek yeterli görülmektedir.  Eğer ayakta herhangi bir yara veya yarık için ilaç sürülmüşse ve ilaç suyu geçirmiyor ise bu durumda abdest suyu yaraya zarar verecekse abdest geçerli ve caiz görülür. Fakat su yaraya zarar vermiyorsa abdest geçerli sayılmaz. Yaraya herhangi bir zarar gelmeyeceğini düşündüğünüz taktirde su yaraya bulaşacak şekilde ayağınızı yıkamanız lazım görülür.

Bu abdestin farzları, 4 sünni mezhepten biri olan hanefi mezhebine ait olan farzlardır. Birde kalan 3 sünni mezhepte kabul edilen farzlara bakalım.

Maliki Mezhebinde Abdestin Farzları Kaçtır
 • Abdest için niyet edilir. 
 • Yüz yıkanır.
 • İki kol dirsekler ile birlikte yıkanır.
 • Başın tümü meshedilir.
 • İki ayak birden topuklar dahil olmak üzere yıkanır.
 • Muvalat yapmak, yani ara vermeksizin, abdest alınan organlar ardarda yıkanır.
 • Delk yapmak, yani yıkanan organları ovalamak.
Şaf]]> Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır https://www.farzlar.gen.tr/cemaatle-farz-namazi-nasil-kilinir.html Thu, 29 Nov 2018 00:16:32 +0000 Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır, İslamiyet dini, cemaatle namaz kılmaya büyük önem göstermiştir. Cemaat ile namaz kılmanın sevabı çok büyüktür. Cemaatle namaz kılmaya devam etmek, İslam nişanlarından ve Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır, İslamiyet dini, cemaatle namaz kılmaya büyük önem göstermiştir. Cemaat ile namaz kılmanın sevabı çok büyüktür. Cemaatle namaz kılmaya devam etmek, İslam nişanlarından ve iman alâmetlerindendir. Müslümanların birlik ve beraberliklerini kurmalarında fayda sağlamakla birlikte, yine Müslümanlar arasında sevgi ve dayanışma duygusu uyandırır. Cemaatle namaz, kuralları tam olarak bilmeyenlerin, bilenlerden faydalanması gibi bir güzelliğe de sahiptir. Cemaatte bulunan güzel insanların duasının kabul olmasındaki etkisi de düşünülürse, cemaatle Farz Namazı Kılmak, ibadetlerin kabul olmaya daha yakın olması demektir. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.) cemaatle namaz kılmayı sürekli teşvik etmiş, cemaatle namaz kılmanın, tek başına namaz kılmaktan 27 kat daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmuştur; "Bir Müslümanın tek bir kişiyle birlikte kıldığı namaz, tek olarak kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek bir kişi ile kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah'a (C.C.) o nispette sevimlidir." (Ebu Davud, Salat, 47.)

Cemaatle Farz Namazı Kimler Kılabilir 

Buluğ çağına ermiş olan, özgür olan, herhangi bir özrü olmayan, aklı olan, bir zorluk çekmeden namaz kılmaya gücü yetebilecek Müslüman erkeklerin, cemaatle farz namazı kılmaları müekked sünnettir. Yine aynı şekilde Cuma namazını cemaatle kılmak farz. Bayram namazını cemaatle kılmak ise vaciptir. Cemaate namaz kıldıran kişiye İmam ve bu göreve İmamet denir. Kişinin İmam olması için bazı gerekli şartlar bulunmaktadır. Bunlar; Müslüman olmak, buluğ çağında olmak, erkek olmak, akıl sahibi olmak, Kur'an okuyabilmek ve özürlü olmamak. Cemaatle farz namazı kılmak için camide olmak ve çok kişi olmak şart değildir. Bir kişi ile de cemaat fazileti elde edilir. İmama uyan kişi bir kadın veya karar alma yeteneğine sahip bir çocuk bile olsa yeterlidir. Dolayısıyla evde ailece Cemaatle namaz kılmak, tek başına namaz kılmaktan daha faziletli ve sevaptır. Bunun yanında, gücü yettiği halde evde cemaat ile namaz kılıp, camiye gitmemek mekruhtur. 

Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır

Cemaatle namaz kılacak bir kişi ise, imamın sağına durur. En az iki ya da daha fazla kişi ise, imamın arka tarafında durulur. Duruşta ise secde yeri değil, ayakların hizası esas alınır. Cemaatin topuklarının, imamın topuklarından ilerde olmaması yeterlidir.  İmam; "Niyet ettim Allah rızası için, şu vaktin (kılınacak vakit ne ise o söylenir) farz namazını kılmaya" diyerek niyet eder. Cemaat ise; "Niyet ettim Allah rızası için, şu vaktin farzını kılmaya, uydum hâzır olan imama"der. İftitah ve intikal tekbirlerini imam aşikar, cemaat ise sessiz alır. Cemaatın tekbir alması sünnettir. Lakin; cemaat kalabalık ve imamın sesi duyulmaz ise, o zaman cemaatten başka bir kişi tarafından bu tekbirler yüksek sesle alınır. Rûkudan kalkarken ise "Rabbena ve lekel hamd" der. Yine aynı şekilde, selamı da yüksek sesle verir. İmam ilk selamı daha yüksek sesle verir. Bu cemaate bir bildiri, imama ise sünnettir. Namaz içerisinde Sübhaneke, Tahiyyat ve okunan diğer dualar, cemaatteki herkes tarafından sessiz okunur.  Hanefi mezhebinde; Cemaatle Farz Namazı Nasıl KılınırCemaatle farz namazı nasıl kılınır Fatiha ve Zammı Sure cemaat tarafından okunmaz. Aşikar okunan farz namazlarda, bunları cemaatin okuması tahrimen mekruh (harama yakın), aşikar olmayan gizli namazlarda ise cemaatin bunları okuması mekruhtur. Efendimiz (S:A.V.) bu konuda şöyle buyurmuştur; "Kimin imamı varsa, imamın okuyuşu o kimse için de okuyuştur." 

Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır, Kılınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; 
 • Kılınacak Farz namazının vaktinin girmiş olması,
 • İmamla birlikte en az bir]]> Namazın Dışındaki Farzlar https://www.farzlar.gen.tr/namazin-disindaki-farzlar.html Thu, 29 Nov 2018 18:41:11 +0000 Namazın dışındaki farzlar, namaza başlanmadan önce yapılması gereken kuralları teşkil eder. Namazın farzları 12'dir ki bunların altısı dışından altısı içinde olan ve mutlak yapılması gereken farzlardır. Namazın dışındaki farzlar, namaza başlanmadan önce yapılması gereken kuralları teşkil eder. Namazın farzları 12'dir ki bunların altısı dışından altısı içinde olan ve mutlak yapılması gereken farzlardır.

  Namazın dışındaki farzlar nelerdir

  • Hadesetten taharet,
  • Necasetten ( pislikten) taharet,
  • Setr-i avret,
  • Kıbleye doğru durmak
  • Vakit,
  • Niyet

  Hadesetten ve necasetten taharet: 

  Hükmi ve hakiki pisliklerden temizlenmek demektir. Namazdan önce hadesten ve necasetten taharet yani temizlik,  birer şarttır. Bunlar yapılmadıkça namaz sahih yani geçerli olmaz. Hükmi pislik denilen hadesten kurtulmak için abdest ve gusül  gerektiren şeylerden sonra gusül ve abdest alarak temizlenmek gerekir. Hakiki necaset denilen maddeten pis bulunan şeylerden de bedeni, giysileri ve namaz kılınacak yeri temizlemek gerekir. Öyle ki, namaz kılacak kişinin elbisesi, bedeni ve namaz kılacağı mekan mutlak surette tüm pisliklerden temizlenmiş olmalıdır.

  Namazın dışındaki farzlar setr-i avret:

  Mahrem yerleri örtmek demektir. Namazda avret yerleri örtmek bir şarttır. Şöyle ki, namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakması caiz olmayan bölgelere avret yeri denir. Erkeklerin avret sayılan yerleri, göbekleri altından dizleri altına kadar olan yerlerdir. Diz kapakları da mahrem bölgesinden sayılır. Kadınların mahrem sayılan bölgeleri ise, yüzleri  ve elleri dışında kalan bütün bedenleri avrettir. Bazı aksi görüşler olsa da kadınların ayakları da bazı durumlara göre avret bazı durumlara göre değildir. Sahih görüşe göre namazda avret olmayan ayaklar dışarda bir yabancı için mahremiyet teşkil eder. Namaz için bu  sınırların dışında bir bölgenin  dörtte biri kadar açık bulunsa namazı bozar. Namazın farzlarından olan örtünmenin cinsi de önemlidir. Giyilen giysiler teni gösterecek kadar ince olmamalıdır. Elbisenin vücudun her yerini belli edecek kadar olması ise mekruhtur, lakin namazın sahihliğini engellemez.

  Namazın dışındaki farzlar kıbleye yönelmek: 

  Namaz kılmak için Kâbe'ye doğru yönelmek de namazın şartlarındandır. Eğer yabancı bir yerde kıblenin yönü bilinmezse Kâbe yönü pusula ile tayin edilebilir. Namaz kılan kişinin göğsü bir özür olmaksızın kıbleden başka tarafa dönse, tüm imamlara göre namazı bozulur. Eğer yüzü dönse hemen tekrardan kıbleye çevirmesi halinde çirkin görülse de namazı kabul olur. Özür halinde kişi,  kıbleye dönemediği zaman gücü yettiği tarafa dönerek namaz kılar.

  Namazın Dışındaki FarzlarNamazın dışındaki farzlar vakit: 

  Farz namazlar için ve bu farz namazların sünnetleri için, vitir, teravih, cuma ve bayram namazları için vakitte bir şarttır. Farz namazları vakti girmeden kılınmaz. Şöyle ki, sabah, öğlen, ikindi, akşam  ve yatsı namazlarından oluşan 5 vakit olan farz namazlar vakitleri içerisinde kılınır. Bu sebeple namaz vakitlerini de bilmek farzdır. Ezan duyulmayan yerlerde vaktinden önce yahut sonra kılınmaması için namaz vakitleri öğrenilmelidir. Vaktin bitmesi halinde kılınmayan vaktin namazı daha sonra kaza edilmelidir. Vaktinden önce kılınan namaz ise vakti girdiğinde tekrar kılınmalıdır. Cuma ve bayram namazları da vaktinde kılma kurallarına tabidir.

  Namazın dışındaki farzlar niyet etmek: 

  Namazın dışındaki farzların sonuncusu olan niyet, namaza giriş için önemli bir şarttır. Farz namazlarla bayram ve vitir namazlarında bunları yerine getirirken hangi vakitler olduğunu belirtmek gerekir: ''bugünkü sabah namazına, bugünkü cuma namazına , bugünkü bayram namazına, bugünkü vitir namazına'' diye niyet edilir. Niyet edildikten sonra hemen namaza başlanması lazımdır. Niyet ettikten sonra Tekbir alınıp namaza başlanmalı araya başka bir hal konulmamalıdır.

  ]]>
  Boy Abdestin Farzları https://www.farzlar.gen.tr/boy-abdestin-farzlari.html Fri, 30 Nov 2018 07:16:59 +0000 Boy abdestinin farzları, Gusl, yani boy abdesti sözlükte; temizlenmek olarak anlatılmaktadır. Erginlik çağına gelmiş herkesin şu durumlarda boy abdesti alması gerekir. 1) Cünüplük; yani cinsî münasebet, ih Boy abdestinin farzları, Gusl, yani boy abdesti sözlükte; temizlenmek olarak anlatılmaktadır. Erginlik çağına gelmiş herkesin şu durumlarda boy abdesti alması gerekir.

   1) Cünüplük; yani cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle çıkması.

   2) kadının âdet görmesi ve lohusalık hâlinin sona ermesi.

   Bu hallerde boy abdesti farzdır. Bazı durumlarda da gusletmek, sünnet veya müstehabdır. Bu haller:

  • Hac ve Umre yapmak amacıyla  bu bölgelere girmeden önce,
  • Hac döneminde Mina ve Müzdelifeye gitmeden önce ve yağmur duasından önce; 
  • Herhangi bir hayırlı iş için müslümanlarla bir araya gelmeden 
  • mübarek gecelerde gusletmek sünnet ve müstehabdır. '

  Boy abdestinin  farzları üçtür.

   I) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

   2) Buruna su çekmek ve yıkamak.

   3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.

   Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde boy abdesti yerine gelmemiş olur. Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır.

   Guslün adabı aynen abdest adabı gibidir.

   Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek başlar. Sonra niyet eder. Eller bileklere kadar yıkanır ve üzerinde ki kir pis ne varsa onları temizler. Avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. Ağza su verir: Sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalanır; bunu 3 kez yapar; oruç hali yoksa suyun boğazına kadar ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler. bu işlemler sonunda normal namaz abdesti alır. Ancak şunun da belirtilmesi gerekir ki kişinin yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayaklar, gusülden çıkarken yıkanmalıdır. Abdesti tamamladıktan sonra, baş kısım başta olmak üzere,sırasıyla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker. Her yıkama esnasında vücudun her tarafına suyu ulaştırır. Hiçbir yerin kuru halde bırakılmaması lazım olur. Bu yüzden sakallarının, saçlarının diplerine, göbek çukuruna suyun temasını sağlar. Şöyle bir durum daha var, vücutta herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı bezi ile sarılı bir kısım varsa ve suyun teması ile yara zarar görecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmek yeterli olacaktır; bu dahi zarar verecekse sadece eliyle üzerini mesheder. 

  Boy Abdestin FarzlarıBoy abdesti olmayanın yapması yasak olan şeyler,

  Oruca niyetlenmek, Namaz kılmak; İbadet amacıyla Kur'an'dan bir kısım okumak (dua etmek, bir kişiye kelime kelime Kur'an öğretmek, tesbih etmek, Kelimes-i şehadet getirmek caizdir) Kur'an-ı Kerîm'e veya Kuran-ı Kerim içerikli bir kitaba dokunmak ya da tutmak (bütünleşik olmayan bir örtü yada muhafaza içerisinde tutmak caizdir); Ayet yazılı olan bir levhayı veya benzer bir şeyi ele almak; Kâbe-i Muazzama tavaf vazifesini icra etmek ve de zorunlu olmayan hallerde bir mescide girmek.

  Boy abdesti olmayanın yapabildiği  şeyler,

  Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek (caizdir); salat ve selam ile dua etmek, dua etmek ve  Kur'an'dan ayetler okumak: Kelime-i şehâdet getirmek; Kur'an'a bakmak; bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak; zik retmet, tesbihat yapmak, uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir).  Önemli bir konuda, Ramazan'da cünüp olarak  sabaha uyanan veya uyku esnasında cünup olan kimsenin orucu bozulmaz.

  ]]>
  Teravih Farz Mıdır https://www.farzlar.gen.tr/teravih-farz-midir.html Fri, 30 Nov 2018 16:01:11 +0000 Teravih farz mıdır, Bu sorunun cevabı için ilk önce kelime kökünden başlayalım; teravih  ‘huzur duymak’, ‘istirahat etmek’, ‘dinlenmek’, ‘sevinmek’ ve ‘kolaylaştırmak için nöbetleşe yapmak’ gibi anla
Teravih farz mıdır, Bu sorunun cevabı için ilk önce kelime kökünden başlayalım; teravih  ‘huzur duymak’, ‘istirahat etmek’, ‘dinlenmek’, ‘sevinmek’ ve ‘kolaylaştırmak için nöbetleşe yapmak’ gibi anlamları olan tervîha kelimesinin çoğuludur. Ramazan ayında yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınan teravih namazının ve her dört rekâtından sonra biraz istirahat edildiği için bu adı almıştır.

Hadis kaynaklarında peygamberin eşi Aişe'nin ResulAllah'ın ramazan ayı içinde yada diğer vakitlerde geceleri on bir rekattan fazla namaz kılmadığını söylediği rivayet olunur.

Yine Aişe'den gelen bir rivayet göre ResulAllah bir ramazan gecesi mescitte nafile namazı kıldı ve ashabdan büyük bir kısım da ona uydu. Sabahleyin sahabe kendi arasında “Allah Resulü geceleyin mescitte namaz kıldı” diye konuştu. Sonraki gece ResulAllah tekrar namaz kıldı. Katılanların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid artık insanları alamayacak duruma gelmişti. Ancak Peygamberimiz o gece yanlarına çıkmadı Sabah olunca: "Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz olmasından korkmamdır" dedi.  

Bu konuda bize ulaşan rivayetlerde ResulAllah'ın ashaba kıldırdığı namazın rekat sayısı bildirilmemiştir. Bununla birlikte ResulAllah hadiste geçen olaya kadar nafile namazlarını mescitte kılmamıştır. Kendisinin Ramazan ayının son on günü itikâfta iken 11 rekat namazını mescitte kılmış, ashab da ona uymuştur. bahsi geçen 11 rekatın 3'ü vitir olduğuna göre kalan 8 rekata bakarak ulemanın bir kısmı teravih namazı 8 rekattır demektedir. Ancak nafile namazlar için kesin rekat sayısı belirlemek uygun değildir.Teravih Farz Mıdır

Peygamber vefat edinceye kadar bir daha Ashaba Ramazanda ya da diğer gecelerde nafile namaz kıldırmamıştır. Ancak hadis kaynaklarına göre ResulAllah ramazan gecelerinde nafile namazı kesin olarak emretmemekle birlikte iman ederek ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan ayını ibadetle geçirmeyi şiddetle tavsiye ve teşvik ederdi. Peygamberin sağlığında Ebu Bekir'in hilafeti boyunca ve Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında teravih namazı kılınmamıştır. 

Hadis rivayetleri Halife Ömer'in Ramazan geceleri mescitte ayrı ayrı ve küçük topluluklar halinde namaz kılan Müslümanlara namaz kıldırması için bir imam atadığı ancak kendisinin bu namazı hiç kılmadığını bildirmektedir. Bu bilgilerin ışığında Teravih farz mıdır sorusuna hayır cevabını çok rahat bir şekilde verebiliriz.
]]>
Cuma Namazı Farz Mıdır https://www.farzlar.gen.tr/cuma-namazi-farz-midir.html Sat, 01 Dec 2018 14:48:32 +0000 Cuma Namazı Farz Mıdır: Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olması, kitap, sünnet ve icmâ ile sabit bulunmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'in 62. sûresi, cuma namazından bahsetmesinden dolayı Cuma sûresi olarak adlandırılmaktadır. Bu Cuma Namazı Farz Mıdır: Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olması, kitap, sünnet ve icmâ ile sabit bulunmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'in 62. sûresi, cuma namazından bahsetmesinden dolayı Cuma sûresi olarak adlandırılmaktadır. Bu sûrede yüce Allah şöyle emretmektedir; "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lütfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulun" el-Cum‘a 62/9-10. Hadis kitaplarında yer alan cuma namazının faziletleri ve kuvvetli  farzlardan olduğu ve bu namazı özür olmadan kılmamanın Allah katında büyük günah sayılacağı konusunda sağlam hadisler bulunmaktadır. Cuma namazının diğer namazlardan farklı olarak kendisine özel on iki şartı daha bulunmaktadır. Bunların altısı  farz olmasının, diğer altısı da edasının şartları olarak kabul edilmektedir.  Cuma, Müslümanlarca bir bayram günü sayılır. Bu mübarek günde Müslümanlar camilerde toplanırlar. Okunacak hutbeleri dinleyerek bu hutbelerden fayda sağlarlar. Daha sonra hep birlikte Cuma namazını kılınır. Sonra ya başka ibadetler ile uğraşır veya ziyaretlerde bulunur yahut günlük işleri ile uğraşmaya devam ederler.

Cuma Namazı Farz MıdırCuma Namazı Farz Mıdır: Cuma namazı, cuma günü öğle namazı zamanında kılınan ve farzı iki rek‘at olarak kılınan bir namazdır. Bu namazdan önce hatibin hutbe okuması namazın geçerliliği açısından şarttır. Cuma namazı o günkü öğle namazının yerini tutmaktadır. Cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi  için, Müslüman olması, aklı başında ve erginlik çağına gelmiş olmaktan başka altı şartın daha bulunması gerekir.

Cuma Namazının Bir Kimsede Farz Olmasının Şartları: 

 • Erkek olmak (Kadınlara farz değildir.)
 • Mukîm olmak. (Yani misafir olmamak)
 • Kör olmamak.
 • Hür ve serbest olmak.
 • Sağlıklı olmak.
 • Ayakları sağlam olmak

Bu şartlar kendisinde bulunmayan kişiye cuma namazı farz sayılmamaktadır. Ancak bu durumda olan bir kimse câmiye giderek cuma namazını kılarsa o günün öğle namazının yerine geçmektedir.

]]> Oruç Ne Zaman Farz Kılındı https://www.farzlar.gen.tr/oruc-ne-zaman-farz-kilindi.html Sat, 01 Dec 2018 16:09:31 +0000 Oruç Ne Zaman Farz Kılındı, İslamın müminlere farz kıldığı beş şarttan biriside oruç tutmaktır. Müslümanlar için hicretten tam 1,5 yıl sonra Şaban ayının tam onuncu günü oruç tutmak için farz kılınmıştır. Orucun Oruç Ne Zaman Farz Kılındı, İslamın müminlere farz kıldığı beş şarttan biriside oruç tutmaktır. Müslümanlar için hicretten tam 1,5 yıl sonra Şaban ayının tam onuncu günü oruç tutmak için farz kılınmıştır. Orucun farz kılınmasının delili ise, icma, kitap ve sünnettir. Orucun ümmete farz kılındığını belirten Ayeti Kerime: "Ey cenabı hakka iman edenler! Sizden önce yaşayan müminlere oruç farz kılındığı gibi, aynı şekilde sizlere de oruç farz kılınmıştır. Ümit edilir'ki İnşallah günahlardan kurtulursunuz''. Adem Aleyisselam'dan başlayan ve bütün peygamberler ile ümmetlerinin üzerine oruç farz olarak kılınmıştır. Oruç'un farz olması bütün şeriatlarda tayinin yapılması ve eski zamandan beri ibadet olduğu da bu şekilde meydana çıkmıştır. Hristiyan ve Yahudiler mükellef sayıldıkları oruç tutma günlerini, şartlarını ve sayılarını değiştirmek sureti ile, perhiz vesair adlar uydurarak törenler hazırlayarak meydana getirmişlerdir. Peki, oruç ne zaman farz kılındı

Ümmete Orucun Farz Kılınışı, Cenab-ı Hak ümmetin üzerine farz kıldığı orucu kuvvetlendirmek, bütün iman ehli olan insanları oruç tutmaya teşvik etmek, insanların nefislerini rahatlatmak için geçmişteki bütün ümmetlere orucu farz kıldığının beyanı yapılmıştır. Özellikle oruç tutmak bütün insanların nefisleri için hem ağır hem de zor gelen ibadettir, genellikle zor olan her şey insanoğlu  için farz kılınmış olması kalpleri büyük ölçüde rahatlatmaktadır. Her kim kendisine farz olunmuş oruç günlerinden herhangi birini hastalık ya da sefer dolayısı ile yemek zorunda kalır ise, Hastalığı iyileşip, sefer bittikten sonra borçlu olduğu orucu tutması farz olarak kılınmıştır. Eğer çok yaşlı ihtiyar ya da sürekli hastalık hali devam eden ve üzerine farz olan orucu gücü yetmediği için tutamayan insanoğlu buna karşılık oruç günleri boyunca yoksul olan bir kişiyi fidye olarak doyumunu sağlaması gerekmektedir. Kişi kendi gönül isteği ile bir hayır işler ve birden fazla yoksulu doyurur ise, verdiği fidyeyi arttırırsa ya da düzenli orucunu tutar ve fidyesini verir ise, bu davranış o kul için her şeyden daha hayırlıdır.

Oruç Ne Zaman Farz KılındıFarz Olan Oruç Nelerden Daha Hayırlıdır, insanın bir yoksulu doyurması ya da fidye vermesinden en hayırlı olanı farz kılınan orucunu zamanında tutmasıdır. Eğer orucun insanoğluna verdiği fazileti bilseydiniz, mutlaka oruç tutmayı seçerdiniz. Özellikle sayılı günleri olan en hayırlı Ramazandır. Kuran-ı Kerim insanoğluna hem hakka hem de hidayete ulaşmasına, hak ile batılın ayrılmasını sağlayan ayetler ile indirilmiştir. Bunun için kim Ramazan ayına erişir ise, muhakkak orucunu tutsun. Eğer hastalık olur ya da seferde olur ise, daha sonra borcu olan orucunu başka bir günde tutsun, ihmal etmesin ve oruçlarını kazaya bırakmadan zamanında tutsun. Çünkü Cenab-ı Hak ümmete kolaylık diler ve güçlük olmasını istemez. Bunun için hastalık veya sefer halinde olmadığınız sürece oruç tutmamayı mubah kılmıştır. 
]]>
Guslün Farzları https://www.farzlar.gen.tr/guslun-farzlari.html Sun, 02 Dec 2018 13:04:24 +0000 Guslün farzları, boy abdesti alırken kesinlikle uyulması gereken kuralları kapsar. Gasl, yıkanmak demektir. Gusül de yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Boy abdesti alınarak  bütün bedenin yıkanmasıdır Guslün farzları, boy abdesti alırken kesinlikle uyulması gereken kuralları kapsar. Gasl, yıkanmak demektir. Gusül de yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Boy abdesti alınarak  bütün bedenin yıkanmasıdır. Buna taharet-i kübra yani büyük temizlik denir. Guslü gerektiren şey cünüplük halleridir. Cinsel ilişki ve şehvetle meninin vücuttan atılması dışında kadınların hayız ve nifas yani regl ve lohusa hallerinin sona ermesi de cünüplük hallerindendir. Gusül alması farz olan kişilerin yapması haram veya mekruh olan şeyler vardır. Gusül almadan namaz kılmak, Hanefi mezhebine göre  dua mahiyeti dışında kurandan bir ayet okumak, kabeyi tavaf etmek, zorunlu  bir durum olmadıkça Kur'an-ı Kerim'i, ayet yazılı levha ve kağıtlara tutmak haramdır.

Guslün farzları:

Gusül alırken dikkat edilmesi gereken hususlar 3 madde üzerinden farz kılınmıştır.

1) Ağza su vermek

2) Buruna su vermek

3) Tüm vücudu yıkamak

Ağıza ve buruna bol miktarda su verilmelidir. Normal abdest alınırken ağza ve buruna verilen sudan daha farklı olarak daha çok dikkat edilmelidir. Ağıza verilen su boğaza, buruna verilen su ise genze gidecek kadar olmalıdır. Vücudu yıkarken iğne ucu kadar bir yerin dahi kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Kulaklar ve göbek oyuğu da dikkatle yıkanır. Guslün farzını yerine getirmek için suyu saçların, kaşların, sakalların diplerine kadar ulaştırmak lazımdır. Önemli olan saçların dipleri yani suyu deriye ulaştırmaktır.  Bu yüzden uzun saç uçlarını ıslatmak şart değildir. Küpe deliklerinin ıslatılması da farzdır. Eğer kapanmışsa bir küpr yardımıyla açılmalı ve suyun ulaştığına emin olana kadar ovuşturulmalıdır. Tırnakların arasına sıkışmış toprak kir vb. şeyler varsa onlarında temizlenmesi ve suyun çamurun altına ulaşması gerekmektedir.  Bir özür sebebiyle sünnet olamamış erkekler, organında toplanmış olan derinin de altını yıkamalıdırlar. Vücudun herhangi bir yerinde balık pulu, oje gibi suyu altına geçirmeyecek şeylerin bulunmaması lazımdır. Aksi takdirde gusül sahih olmayacaktır. Dişlerin arasında suyu engelleyecek sertlikte ve büyüklükte yemek parçaları  olmamalı  eğer varsa gusül almaya başlandığında temizlenmelidir.  Kulak deliği, göbek çukuru gibi yapışık parmak araları da su ile ovulmalıdır. Gusül alırken ağza ve buruna su vermeyi unutan kişinin guslü baştan almasına gerek yoktur. Unuttuğu yerleri yıkamasıyla guslün farzları yerine getirmiş olur.

Guslün FarzlarıGusül almayı gerektiren vasıflar:

Cünüplükten hayız ve lohusalıktan sonra gusül alınır ve bu farzdır. Bu farzın dışında bazı durumlarda gusül sünnet veya müstahaptır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Cuma ve iki bayram namazları için gusletmek
 • Hac ve umrede ihrama girerken ve arefe günü vakfe yapmak için gusletmek
 • Medine-i münevvere ile Mekke-i mükerreme'ye girmek için yıkanmak
 • Mina ve müzdelifede bulunmak için yıkanmak
 • Günahlardan tevbe için gusletmek
 • Güneş ve ay tutulmalarında ve yağmur duaları için yıkanmak
 • Ölü yıkamak için gusül almak müstahap olduğu gibi bayıldıktan sonra da yıkanmak güzel olandır.
]]>
Umrenin Farzları https://www.farzlar.gen.tr/umrenin-farzlari.html Mon, 03 Dec 2018 12:09:37 +0000 Umrenin farzları, umre ibadetini yerine getirirken yapmamız gereken, yapılmadığı taktirde umrenin geçersiz sayıldığı fiillerdir. Umrenin farzları mezheplere göre değişmekle birlikte 2 tanedir ; İhrama girmek ve Kabe Umrenin farzları, umre ibadetini yerine getirirken yapmamız gereken, yapılmadığı taktirde umrenin geçersiz sayıldığı fiillerdir. Umrenin farzları mezheplere göre değişmekle birlikte 2 tanedir ; İhrama girmek ve Kabe’yi tavaf etmek. Dilerseniz bunların nasıl yapıldıklarını ve ne olduklarını anlatmaya başlamadan önce umrenin ne olduğundan biraz bahsedelim. 

Umre Nedir

Umrenin sözlük anlamı ziyaret etmektir. Dini terim anlamı ise belirli olan herhangi bir zamana bağlı olmadan ihrama girmek suretiyle, Kabe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında say adı verilen eylemi yapmaktır. 

Umre halk arasında bazen küçük Hac olarakta adlandırılabilmektedir. Yapılış biçimi Hacca benzemektedir, fakat Hacc’ın bazı farklılıkları da bulunmaktadır. Bunları saymak istersek; Umre ibadetinin, Hacc ibadeti gibi yılda bir kere yapılması şart değildir. Koşullar uygun olduğu sürece isteyen her birey Hacc dönemi haricen istediği zaman umreye gidebilmektedir. 

Umrenin Hacc’dan diğer bir farkı ise, Hacc farz, umre ise sünnettir. Umre yapan bireylere mutemir yani yarı hacı denilmektedir. 

Umre Nasıl Yapılır

Umre ibadeti yapmak isteyen birey, mikat sınırı denilen bölgede ihrama bürünür. Mekke’ye vardığı zaman Kabe’de umre tavafını gerçekleştirir. İlk tavaf sonrasında ise Safa ile Merve arasında sa’y yapar ve erkekler tıraş olarak, bayanlar saçlarını kısaltarak ihramdan çıkarlar

Umrenin Farzları Nelerdir

Hanefi mezhebine göre iki adet umrenin farzı vardır. Bunlar içinden ihrama girmek şart, Kabe’yi tavaf etmek ise rükun yani farzdır.

Şafii ve Hanbeli mezheplerine bakılırsa farzlar üç tanedir. Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmak umrenin farzlarıdır.

Maliki mezhebine göre ise ihrama girmek, Kabe’yi tavaf ve sa’y yapmak farz; tıraş olmak veyahut saçları kısaltmak ise vaciptir.

Umrenin FarzlarıUmrenin Farzlarından Olan İhram Nedir

İhrama girmek, umrenin 2, haccın 3 farzından birisi konumundadır. İhram kelimesi sözlük üzerinde mahrum etmek, haram kılmak, saygı duymak gibi manalara gelmektedir. Terim anlamı olarak bakarsak, hac veya umreye gitmek için yola koyulan kişinin mikat sınırı denilen bölgede erkekler için beyaz 2 parça dikişsiz havlu giymesi –kadınlar için böyle bir ayrım söz konusu değildir—ve günlük hayatımızda herhangi bir kısıtlaması bulunmayan, mübah olan davranışlardan belirli bir süre boyunca nefsi mahrum bırakmaktır. Umre ve Hacc ibadetlerinde ihrama bürünmek, namaza başlama tekbirine benzer. Ve bilindiği üzere namaz tekbiri farzdır.

Niyet ve telbiye getirmek, ihramın şartlarındandır. Niyet etmeden ve telbiye getirilmeden sadece kıyafet ile ihrama girmek geçerli sayılmamaktadır. 

İhrama girmiş olan kimse, ihramlı olduğu süre içerisinde dikişli kıyafet giyemez, avlanamaz, çevreye zarar verecek herhangi bir davranışta bulunamaz, bitkilere ve hayvanlara zarar veremez, ayağını kapatamaz, cinsel ilişkide bulunamaz, vücudundan kıl – tüy koparamaz, tırnak kesemez, makyaj yapamaz, koku sürünemez. Yasakların yerine getirilmemesi dahilinde ceza verilmesi söz konusudur.

Umrenin Farzlarından İkincisi, Tavaf Nedir

Tavaf kelimesinin sözlük anlamı herhangi bir şeyin çevresinde dönmektir. İslami açıdan anlamı ise, Kabe’nin etrafını 7 defa dönmektir. Haccın ve umrenin farzlarındandır. 

Tavaf içerisinde bulunan her bir dönüşe ise şavt denir, yani bir tavaf yedi adet şavttan oluşmaktadır. Tavafa Hacer-ül Esved adı verilen taşın bulunduğu köşeden başlanılır ve sağa doğru yürünür. Başlangıç nokta]]> Farz Vacip Sünnet https://www.farzlar.gen.tr/farz-vacip-sunnet.html Mon, 03 Dec 2018 21:07:30 +0000 Farz Vacip Sünnet İslam dininde yer alan terimlerdendir. Farz, Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği sabit olan emir ve emirlerdir. Farzları yerine getirmek her mümine sevap kazandırır. Bunun yanı sıra farzları yerine getirm Farz Vacip Sünnet İslam dininde yer alan terimlerdendir. Farz, Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği sabit olan emir ve emirlerdir. Farzları yerine getirmek her mümine sevap kazandırır. Bunun yanı sıra farzları yerine getirmeyenler günah işlemiş olur. Farzları inkar etmek, olmadığını varsaymak küfürdür, bunu söyleyen her kimse dinden çıkmış demektir. Farzlar, farz-ı ayn ve farzı kifaye olarak ikiye ayrılır. 
Farz-ı ayn: Mükellef olan her insanın yapması gereken farzlardır. Namaz Kılmak, oruç tutmak gibi. 
Farz-ı kifaye: Mükelleflerden bir miktarını yerine getirdiği zaman diğerlerinden sorumluluğu kalkan farzlardır. Bunlar İslamın topluma bahşettiği vazifelerdir. Farz-ı kifaye olan bir vazife, mükelleflerden bir miktarı tarafından yerine getirildikten sonra diğerlerinin sorumluluğundan kurtulurlar. Bu vazifeyi mükelleflerden hiç kimse yapmazsa tüm mükellefler bundan sorumlu tutulur. Cenaze namazının kılınması, cihad etmek gibi. Her Müslümanın yerine getirmesi gereken 32 farz vardır.  

Farz, Vacip, Sünnet Aralarındaki Fark: Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama büyük günah işlemiş olur, sünneti inkar eden kimse vacip kadar olmasa da günah işlemiş olur. Lakin aralarında mesafe vardır. Mesela namazın vaciplerinden herhangi birinin terk edilmesi namazı bozmaz. Sehven terk edildiyse sehiv secdesi yapılması gerekir. Kasten terk edildiyse namazın yeniden kılınması gerekir. Namazda sünneti terk etmek namazın kabulüne engel değildir. Ancak kasten sünnetlerin terk edilmeleri sevapları azaltan bir tutumdur. 

Farz Vacip SünnetVacip, farz kadar kesin olmamakla beraber güçlü bir delille yapılması emredilen hususlardır. Kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vacibi inkar eden kişi, kafir sayılmaz. Ancak bir açıklama gereği yapmayı duymadan ve te'vil etmeksizin vacibi terk eden kimse fasık olarak nitelendirilir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile günah ve sorumluluğu getirir.

Sünnet, Hz. Peygamber' in sürekli olarak yaptığı mazereti olmaksızın terk etmediği yaşayış tarzıdır. Sadece ayetler ve farzlar ile değil bizler gibi ölümlü olan Hz. Peygamber'in hayatını model olarak alabilir, onun yaşayış biçimine uygun davranabilir, Hz. Peygamber kadar olmasak da elimizden geldiğince Allah'a layık bir kul olabiliriz. 
]]>
Cumanın Farzları https://www.farzlar.gen.tr/cumanin-farzlari.html Tue, 04 Dec 2018 16:05:48 +0000 Cuma namazı; cuma günü öğlen namazı vaktinde, imamın hutbe okumasından sonra, cemaat ile kıldırdığı, farz'ı ayn olan, iki rekatli bir namazdır. Cuma günü hakkında Allah Rasulu Peygamberimiz (s.a.s.): " Atan olan, Ade Cuma namazı; cuma günü öğlen namazı vaktinde, imamın hutbe okumasından sonra, cemaat ile kıldırdığı, farz'ı ayn olan, iki rekatli bir namazdır. Cuma günü hakkında Allah Rasulu Peygamberimiz (s.a.s.): " Atan olan, Adem (a.s.) işte cuma günü yaratıldı," buyurdu. Ebu Hüreyre'den diğer bir rivayette: " Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cumadır. Adem (a.s.) cuma günü yaratıldı, cuma günü cennete girdi, yine o günde cennetten çıktı. Kıyamette cuma günü kopacaktır" buyurdu. Başka bir rivayet ise: " Ademin (a.s.) tövbesi cuma günü kabul oldu, cuma gününde vefat etti. Kıyamette cuma günü kopacaktır. İnsan ve cinden başka hiçbir mahlukat yok ki, cuma günü tan  ağardıktan gün doğana kadar, kıyamet  bugün belki kopar korkusuyla kulak vermesin. Birde o günde öyle bir saat vardır ki; Hiçbir müslüman o esnada namaz kılıp, Allah'tan bir hacetini dilemezmi ki, dileğini Allah ona verir." buyurdu. Hz. Muhammed (sas.), ilk defa cuma namazını, Ranuna denen yerde, Sâlim İbn Avf mescidinde kıldırmıştır.  Bütün namazlarda ki şartlar islam, akıl, büluğ, tahâret şartlarından başka cuma namazının farziyet ve edasının şartları vardır. Câbir b. Abdullah'tan nakledilen bir hadise göre şartlar şöyledir. "Allah'a ve âhiret gününe bütün Müslümanlara cuma namazı farzdır. Ancak; yolcu, köle,  kadın, çocuk,  ve hastalar bunun dışındadır.

Cumanın farzlarının şartları: 
 • Erkek olmak: Cuma namazı kadına farz değildir. Ama namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olur. 
 • Hür olmak: Hürriyetten yoksun bulunan esir, köle ve hükümlülere, cuma namazı farz değildir. Ancak cumayı kılmış olsalar, kabul olur.
 • Mukîm olmak: Yolcuya Cum'a namazı farz değildir. 
 • Hasta olmamak veya bazı özürler bulunmamak: namaza gitmesinden dolayı hastalığın artmasından veya uzamasından korkan kimseye cuma farz olmaz.
Cumanın FarzlarıKılınan bir cuma namazının geçerli olması için şu şartların bulunması da gerekir.
 • Cuma Kılınacak Yerin Şehir veya Şehir Hükmünde Olması: Bu şart, bazı nakillere ve sahabe uygulamalarına dayanır. Hz. Ali'den şöyle nakledilmiştir:  "Cuma namazı, teşrik tekbirleri, Ramazan ve Kurban Bayramı namazı, yalnız kalabalık şehirler veya kasabalarda kılınır."
 • Devletin İzninin Bulunması.Hanefilere göre, cuma namazı için izin gereklidir.
 • Cemaat Sayısı: Ebu Hanife’ye göre, imam dışında en az üç; Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise iki erkeğin bulunması şarttır.
 • Bir Şehirde Birden Fazla Yerde Cum’a Namazı Kılmak: Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, bir beldede birden çok yerde cuma namazı kılınabilir.
 • Vakit: Cumanın vakti öğle namazının vaktidir.
 • Cumanın Farklarından biride hutbe olunmasıdır. Cuma namazından evvel hutbe okunması da cumanın şartıdır. Hutbesiz cuma namazı sahih olmadığı gibi, vaktinden önce hutbe okumak yada vaktinden sonra  okunsa da cuma namazı kabul olmaz. 
]]>
32 Farz https://www.farzlar.gen.tr/32-farz.html Wed, 05 Dec 2018 12:47:58 +0000 32 farz, her Müslüman 32 farzı bilmek zorundadır, yani Müslümanlığın gereğidir 32 farzı bilmek. 32 farz imanın şartı, İslam'ın şartı, namazın farzı, abdestin farzı, Guslün farzı ve teyemmüm 32 farz, her Müslüman 32 farzı bilmek zorundadır, yani Müslümanlığın gereğidir 32 farzı bilmek. 32 farz imanın şartı, İslam'ın şartı, namazın farzı, abdestin farzı, Guslün farzı ve teyemmümün farzı olarak alt başlıklara ayrılmaktadır şimdi bunları inceleyelim.

32 farz, 32 farz İslam ın temel şartlarını içeren farzlardır. Müslüman kimseler hem bu farzları bilmek hem de hayatlarını bu farzların gereğine göre yaşamak gerekir. İslam dini bu şartlara uyarak iyi ve doğru bir müslüman olmayı sağlar. 32 farz içerisinde olan İslam ve imanın şartları yerine getirilerek doğru bir şekilde Müslümanlığı yaşayabilir ve hem bu dünyanızı hem ahüretti mutlu bir yaşam sürersiniz 

İmanın şartları 
Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak,
Allah'ın meleklerine inanmak,
Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak,
Allah'ın peygamberlerine inanmak,
Ahiret gününün geleceğine inanmak,
Kadere hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.

İslam'ın şartları 
Kelime-i şahadet getirmek,
Her gün vaktinde beş vakit namazını kılmak,
Malının zekâtını vermek,
Ramazan ayında orucunu tutmak,
Gücü yettiği zaman ömründe bir kez hacca gitmek.

Namazın farzları 
Namazın içindeki farzları 
İftitah tekbiri, Namaza başlarken Allahu ekber diyerek başlamak başka bir şey söylerseniz Tekbir etmiş sayılmazsınız.
Kıyam, namazda ayakta durmak demektir. Ayakta duramayacak kadar hasta olan kişiler oturarak kılabilir ya da yatalak olan kimseler yattığı yerden ima ile kılabilir.
Kıraat, namazda Kuranı Kerim'den ayet ve dua okumaktır.
Rüku, ayakta dua okuma bittikten sonra eğilerek elleri dizlerin üzerine koymaktır. 
Secde, rükudan sonra yere kapanmaktır. 
Kade-ı ahire, son rekatta ettehiyatü okuyacak kadar oturmaktır. 

32 FarzNamazın dışındaki farzları
Hadesten taharet, abdestsiz olan kişilerin abdest alması temizlenmesi gusül gerektiren durumlarda ise gusül alınmasıdır. 
Necasetten taharet, namaz kılınan yerin ,namaz kılan kişinin temiz olması vücudunun elbisesinin temizlenmesidir.
Setri avret, avret yerlerini örtmek, namaz kılarken örtünmesi gereken haram olan yerleri örtmek demektir.
İstikbali kıble, namaz kılarken kıbleye yönelerek namazını kılmak.
Vakit, namazı vakti geldiği zaman kılmaktır.
Niyet, namaz kılmaya başlarken kalp ile niyet etmektir.

Abdestin farzları 
Abdest alırken yüzü yıkamak,
Elleri dirsekler ile beraber yıkamak,
Başın dörtte bir tarafını mesh etmek,
Ayakları topuklarla beraber yıkamak,

Guslün farzları 
Ağzı temizce yıkamak 
Burnu su çekerek yıkamak
Bütün bedeni yıkamak
]]>
Öğle Namazının Farzı https://www.farzlar.gen.tr/ogle-namazinin-farzi.html Wed, 05 Dec 2018 22:44:10 +0000 Öğle namazının farzı, güneşin en son noktaya ulaştığı andan sonra, batıya doğru inmeye başlamasıyla öğle namazının vakti girmiş demektir. Öğle namazı kaynaklara göre Cebrail (as)'ın, Hz. Muhammed'e kıldırdığı i Öğle namazının farzı, güneşin en son noktaya ulaştığı andan sonra, batıya doğru inmeye başlamasıyla öğle namazının vakti girmiş demektir. Öğle namazı kaynaklara göre Cebrail (as)'ın, Hz. Muhammed'e kıldırdığı ilk namaz olarak bilinmektedir. Öğle namazı toplamda 10 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olacak şekilde kılınır. Öğle namazı ikindi vakti girene kadar kılınabilir. Öğle namazının farzı nasıl kılınıyor gelin hep birlikte bakalım.

Öğle Namazının FarzıÖğle namazının farzı nasıl kılır

1. Rekat: Öğle namazının farzına, ''Niyet Ettim Allah Rızası İçin Öğle Namazının Dört Rekat Farzını kılmaya'' diyerek niyet edilip başlanır. Sonra ''Allah-u Ekber'' diyerek tekbir getirilir. Eller bağlanır '' Subhaneke'' okunur.  '' Euzü Besmele'' çekilir ve Fatiha okunduktan sonra ''Amin'' denir.  Namaz surelerinden bir tane okunur, tercihen birkaç tane ayette okunabilir. '' Allah-u Ekber'' Denir ve rükûa varılır. Rukuda üç defa, '' Subhane Rabbiye'l Azim'' denir. Doğrulma anında ''Semi Allah-u li-men hamideh'' denir ve doğru bir pozisyon alınır. '' Rabbena leke'l hamd'' denildikten sonra '' Allah-u Ekber'' diyerek secdeye ulaşılır. Secdede üç defa ''Subhane rabbiyel-a'la'' denir ve ''Allah-u Ekber'' deyip oturulur. ''Allah-u Ekber'' deyip tekrar secdeye gidilir. Secdede üç kez olmak kaydıyla '' Sübhane rabbiyel-a'la'' denip, ''Allah- u Ekber'' diyerek ayağa kalkılır. Öğle namazının farzının ilk rekatı bu şekilde tamamlanır.

2. Rekat: Ayakta eller bağlanarak ''Euzü Besmele'' çekilir. Sonra Fatiha okunup ''Amin'' denir. Zammı surelerden bir tane ya da  birkaç tane ayet okunduktan sonra, ''Allah-u Ekber'' denir ve rükûa gidilir. Rukuda üç kez ''Sübhane Rabbiye'l Azim'' denir, doğrulur pozisyon alınırken '' Semi Allah-u li-men hamideh'' denir ve doğrulunca '' Rabbena leke'l hamd'' denir. ''Allah-u Ekber'' deyip secdeye ulaşılır. Secdede üç kez olmak kaydıyla '' Sübhane rabbiyel-a'la'' denir ve '' Allah-u Ekber'' deyip oturulur. Yine ''Allah-u Ekber'' diyerek secdeye gidilir.  Secdede üç kere '' Sübhane rabbiyel-a'la'' denir. '' Allah-u Ekber'' deyip Tahiyayata varılır. Tahiyyatta, Ettehiyyatü, okunarak '' Allah-u Ekber'' deyip ayağa kalkılır. Öğle namazının farzının üçüncü rekatına geçilir.

3. Rekat: Üçüncü rekatta hemen eller tekrar bağlanıp Besmele çekilerek Fatiha okunur ''Amin'' deyip, rükuya gidilir. Rükuda üç kez ''Sübhane Rabbiye'l-Azim'' deyip, dik durulur. Bu esnada ''Semi Allah-u li-men hamideh'' denir. Tam dikleştikten sonra ''Rabbena leke'l hamd'' denir. '' Allah-u Ekber'' diyerek secdeye ulaşılır. Secdede üç kere '' Sübhane rabbiyel-a'la'' denir ve ''Allah-u Ekber'' diyerek oturulur. Yine ''Allah-u Ekber'' deyip secdeye varılır. Secdede üç kere ''Sübhane rabbiyel-a'la'' denir. Secdeden ''Allah-u Ekber'' deyip ayağa kalkılır. Üçüncü rekat tamamlanarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat: Dördüncü rekatta tekrar eller bağlanır. ''Euzü Besmele'' çekilerek Fatiha okunur. ''Amin'' denip,  Arkasından ''Allah-u Ekber'' diyerek rükûa varılır ve rükûda üç kere ''Sübhane rabbiyel azim'' denir. Doğrulur pozisyon alınırken ''Semi Allah-u li-men hamideh'' denir. doğrulduktan sonra '' Rabbena leke'l hamd'' denir.  ''Allah-u Ekber'' deyip secdeye gidilir. Secdede üç kere ''Sübhane rabbiyel-a'la'' dendikten sonra '' Allah-u Ekber'' deyip oturulur. Yine ''Allah-u Ekber'' dendikten sonra secdeye varılır. Secdede üç defa olmak kaydıyla '' Sübhane rabbiyel-a'la'' denir ve ''Allah-u Ekber'' deyip, Tahiyyata varılır. Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena duaları okunarak, baş önce sağa doğru hafifçe çevrilir ve ''Es Selamü Aleyküm Ve Rahmet'ullah'' denerek selam verilir. Sonra baş sola hafifçe çevrilerek '' Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet'ullah'' denir ve tekrar selam verilir. Selamla beraber öğle namazının dört rekat farzı kılınır.

]]>
54 Farz https://www.farzlar.gen.tr/54-farz.html Wed, 05 Dec 2018 23:49:29 +0000 54 farz, müslüman insanların öğrenmesi gereken farzlardandır. Müslüman olan herkesin hayatında bu farzlara yer vermesi gerekir. Yaşamını bu farzlar doğrultusunda yönlendirmesi gerekir. Şimdi bu elli dört farzı inceleyelim.  54 farz, müslüman insanların öğrenmesi gereken farzlardandır. Müslüman olan herkesin hayatında bu farzlara yer vermesi gerekir. Yaşamını bu farzlar doğrultusunda yönlendirmesi gerekir. Şimdi bu elli dört farzı inceleyelim. 

1. Allah' ı bir olarak bilmek ve onun varlığına birliğine inanarak onu hiç unutmamaktır. Yaşamımızı onun emir ve yasaklarına göre şekillendirmektir. 

2. Helal bir şekilde yiyip içmek haram uzanmak.

3. Abdest almak ve mümkün olduğunca abdestli gezmek.

4. Her gün vakti geldiğinde beş vakit namazı kılmak.

5. Hayız, nifas ve cünüp gezmemek ve gusül abdestı almak.

6. Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğuna inanmak ve buna göre yaşamak.

7. Helal bir şekilde giyinmek ve temiz giyinmek.

8. Hakka tevekkül edecek bir biçimde çalışmak.

9. Kanaat etmek.

10. Verdiği nimetler için Allah'a şükretmek ve nimetlerini emrettiği gibi kullanmak.

11. Kaza ve kadere inanmak ve razı olmak.

12. Belalara karşı sabretmek ve kesinlikle isyan etmemek.

13. Işlediğimiz tüm günahlar için tövbe etmek ve af dilemek.

14. Ihlasla ibadet etmek.

15. İslam düşmanlarının kendi de düşman olarak bilmek.

16. Kuranı Kerim'in dört büyük delilden biri olarak bilmek.

17. Ölüme hazırlanmak her an ölecekmiş gibi üzerimize düşen farzları yapmak ve haramdan kaçınarak imanlı bir şekilde ölmeye hazırlanmak.

18. Allah'ın sevdiği işleri sevmek sevmediği işleri sevmeyip bunlardan kaçınmak.

19. Anne babaya karşı iyi davranmak onları sevip saymak.

20. Gücü yetenlerin imkanları dahilinde dinin emirlerini yaymak için çalışması.

21. Mahrem olan Salih akrabaları ziyaret edip hatırlarını sormak.

22. Emanet edilen şeylere hıyanet etmemek.

54 Farz23. Daima Allah'tan korkmak ve haram kıldığı şeylerden uzak durmak.

24. Allah'a ve peygambere itaat ederek her şeyi onların Emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yapmak.

25. Günahtan kaçıp her daim ibadet ile meşgul olmak.

26. Hükümdar olan kişilere karşı gelmemek.

27. Aleme ibret alacak bir biçimde bakmak.

28. Allah Teala'nın varlığına şükür etmek ve Tefekkür etmek.

29. Dilini haramdan ve kötü sözlerden korumak.

30. Kalbinin dünyanın işlerinden faydasız ve zararlı olan düşüncelerden arındırmak.

31. Hiç kimse ile ne sebeple olursa olsun alay etmemek.

32. Harama bakmamak ve haramdan uzak durmak.

33. Verdiğin sözleri her daim sadık kalmak.

34. Kulağını kötü sözlerden ve çalgıdan uzak tutmak.

35. Allah'ın emrettiği farzları ve haramları öğrenmek.

36.Tartı ölçü aletlerini Hile yapmadan doğru bir şekilde kullanmak.

37. Allahu Teala'nın azabından her daim korkmak.

38. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman Ümit kesmemek.

39. Müslüman olan fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine zekat verip yardımda bulunmak

40. Nefsin harama yönelmesinden ve haram isteklerden kaçınmak. 

41. Aç olan kimselere Allah rızası için doyurmak.

42. Yetecek kadar rızık için çalışmak.

43. Malının zekâtını vermek.

44. Adetli ve lohusa olan kadın ile birlikte olmamak.

45. Kendin]]> Akşam Namazı Farzı https://www.farzlar.gen.tr/aksam-namazi-farzi.html Thu, 06 Dec 2018 16:50:30 +0000 Akşam namazı farzı, 3 rekâttır ve güneşin batması ile başlayıp, şafağın kaybolmasına kadar geçen süre içerisinde kılınması gerekir. Akşam namazının süresi diğer namaz vakitlerine oranla daha kısa olmaktadır. Bu Akşam namazı farzı, 3 rekâttır ve güneşin batması ile başlayıp, şafağın kaybolmasına kadar geçen süre içerisinde kılınması gerekir. Akşam namazının süresi diğer namaz vakitlerine oranla daha kısa olmaktadır. Bu nedenden dolayı vakit girer girmez namazın kılınması daha faydalıdır. Akşam namazının kılınmasında kişilerin aceleci olması gerekir. Diğer namazlar da farzlar sünnetten sonra kılınmaktadır. Ancak akşam namazında farz sünnet önce eda edilmektedir.

Akşam Namazı Farzı

Akşam namazı farzı nasıl kılınır

Erkekler her namaza başlamadan önce kamet getirmeleri gerekir. Ancak bu durumlar için aynı şekilde olamamaktadır. Bayanlar sadece niyet edip namaza başlayabilir.

1. rekat: Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya denir ve arkasından tekbir alınıp eller bağlanır. Sübhaneke okunur ve arkasından Euzü besmele çekilir. Besleme çektikten sonra Fatiha süresini ve peşinden bir tane zammı sure okunur. Tekbir getirilir ve rükuya eğilir. Rüku da 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Arkasından Semi Allahülimen hamideh- Rabbena lekel hamd söylenir ve ayağa doğrulur. Peşinden tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye eğilir. Secde de ise 3 defa  Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken tekbir getirilip tekrar secdeye eğilir. Tekrar secdede  Sübhane rabbiyel ala denir ve ayağa kalkılır.

2. rekat: Birinci rekat bitip ayağa kalkındığında besmele çekilir ve ardından Fatiha, zammı sure okunur.  Süre bittiğinde Allah-u Ekber denir ve rükuya eğilir. Rüku da 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Arkasından Semi Allahülimen hamideh- Rabbena lekel hamd " denir ve doğrulur. Peşinden tekrar Allahu Ekber denir  ve secdeye eğilir. Secde de ise 3 defa  Sübhane rabbiyel ala " denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve son oturuş olan tahhiyata oturulur. Bu esna da ettihayyatü duası okunur.

3. rekat: Akşam namazı farzının son rekatı olan üçüncü rekat, ikinci rekat da olduğu gibi kılınır. Son oturuş olan tahhiyat oturuşunda Ettehiyyatü, Allahümmesalli- barik Rabbena duaları okunur. Dualar bittikten sonra ilk önce sağ tarafa dönüp selam verilir. Sonra da sol tarafa dönülür ve selam verilir. Allahümme entesselamü veminkesselam tebarekte yazel celali vel ikram denildikten sonra ise akşam namazı farzı eda edilir.

]]>
Namazın Farzları https://www.farzlar.gen.tr/namazin-farzlari.html Fri, 07 Dec 2018 12:23:22 +0000 Namazın farzları, İslam’ın beş şartından biri olan namaz, aklı başında olan, buluğ çağına girmiş Müslümanlara farz- ayındır. İnsan ahrette ilk olarak namazdan hesaba çekilecektir. Bu nedenden dolayı kişinin namazı Namazın farzları, İslam’ın beş şartından biri olan namaz, aklı başında olan, buluğ çağına girmiş Müslümanlara farz- ayındır. İnsan ahrette ilk olarak namazdan hesaba çekilecektir. Bu nedenden dolayı kişinin namazına dikkat etmesi ve farz olunduğu şekilde kılması önerilir. Namazın 6’sı içinde 6’sı dışında olmak üzere toplam 12 tane farzı bulunmaktadır.

Namazın farzları

Namazın dışında olan farzlar: Namazın şartlarından olan bu farzlar namaza hazırlık olarak da adlandırılır. Kişinin namaza başlamadan önce yapması gerekenlerdir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Hadesten taharet: Abdest almak veya gerekiyor ise kişinin gusül abdesti alması gerekir. Burada kişinin manevi kirinin giderilmesi gerekir. Bunun için de namaza başlamadan önce abdest alınması namazın dışından olan ilk farzıdır.
 • Necasetten teharet: Kişinin vücudunda veya elbisesinde namaz kılmaya engel olacak pislik bulunmaması ve temiz olması lazımdır. Namaz kılacak kişinin her hangi bir yerinde pislik varsa onu namaza niyet etmeden temizlemesi gerekir.
 • Setr-i avret: Vücudun belli yerlerinin örtünmesi gerekir. Erkeklerin diz kapağı ile göğüs arasının örtmesi ve kadınların ise el ile yüz hariç tamamen örtünmesi anlamına gelir.
 • İstikbali kıble: Namaza duracak kişin Kabe’ye yönelmesi gerekir. Yani kıbleye doğru durmak anlamına gelir.
 • Vakit: Hangi namaz kılınacak ise kişinin o namazın vaktin de kılması anlamına gelir.
 • Niyet: Kılınacak olan namaza niyet etmek demektir. Örneğin sabah namazı farzı kılınıyor ise kişinin sabah namazına niyet alması gerekir.

Namazın FarzlarıNamazın içinden olan farzlar: Bunlara namazın rükünleri de denilmektedir. Namazın dışından olan farzları yerine getirdikten sonra kişinin içinden olan farzlara da önem vermesi gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İftitah tekbiri: Başlamak anlamına gelen iftitah tekbiri,kişinin namaza başlamadan önce Allah-u ekber demesi anlamına gelir.
 • Kıyam: Dikilmek, doğrulmak veya ayakta durmak anlamına gelen kıyam, her rekâtta belli bir süre ayakta durmak niteliğindedir.
 • Kıraat: Okumak anlamına gelen bu sözcük, kişinin namazda bir miktar kuran okuması gerektiğini belirtir. Aynı zamanda namazda kuran okunması en az üç ayet ve bu üç ayete denk bir uzun ayet olarak belirtilmiştir. Kişinin Fatiha ve fatih süresinden sonra en az üç tane ayet okuması gerekir.
 • Rükû: Eğilmek anlamındadır ve kişinin ellerini dizlerine gelecek şekilde öne doğru eğilmesi durumuna denir.
 • Sücud: Teslimiyet ve itaat anlamına gelen bu sözcük, tevazu içerisinde yere kapanması veya yüzü yere sürmesi anlamını taşımaktadır. Rükudan sonra kişinin secde etmesidir.
 • Ka’de-i ahire: Secdeden sonra son oturuştur. Kişinin burada oturup belli bir süre (teşehhüt miktarı)  beklemesi ve bu esna da tahiyyat duasını okuması gerekir. 

]]>
Farz https://www.farzlar.gen.tr/farz.html Sat, 08 Dec 2018 06:38:48 +0000 Farz, Yüce Allah'ın Müslümanlara yapmalarını emrettiği işlere farz denir. Farz Farz'ı ayn ve farz'ı kifaye olmak üzere iki çeşitlidir. İlkini bütün Müslümanların olduğu gibi yapması şarttır. Diğerini ise bazı Müsl Farz, Yüce Allah'ın Müslümanlara yapmalarını emrettiği işlere farz denir. Farz Farz'ı ayn ve farz'ı kifaye olmak üzere iki çeşitlidir. İlkini bütün Müslümanların olduğu gibi yapması şarttır. Diğerini ise bazı Müslümanlar yapmasa başkaları yapsa da olur. Örneğin; namazın farzları farz'ı ayn cenaze ile bayram namazları ise farz'ı kifaye'dir. Dinimiz mükelleflerin hal ve hareketlerini tam sekiz ayrı hüküm ile değerlendirmişlerdir. Bu hükümler şöyledir: farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram ve müfsittir. Yüce Allah'ın kesin vermiş olduğu emirleri olan ve mükellefin yapmak zorunda olduğunda hiç şüphe olmayan davranışlardır. Maddi durumları el verişli olan kimselerin hacca gitmesi, beş vakit namaz kılmak, nisap ölçüsünde malı ve parası olan kişilerin zekat vermesi ve Ramazan ayında oruç tutmaktır. Farz iki kısma ayrılmaktadır bunlar: Farzları eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren kişilere Allah-ü teala Cenneti vadeder. Özürsüz bir biçimde ter edenlere yani yapmayanlara kişilere ise cezası oldukça ağırdır. Farz yapılması zorunlu olan emir ve bir Müslümanın boynunun borcudur.

Bunların muhakkak cezalandırılacağı kimseler Kuran'ı kerimin çeşitli ayetlerinde bildirilir. Allah-ü teala insan oğluna akıllara durgunluk veren bir dünya nizamı, sağlık sıhhat, afiyet ve bir gülşen sarayı vermesine karşılık kullarından isteği ona kulluk etmeleri ve vermiş olduğu emirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleridir. Amirin vermiş olduğu emrin yerine getirilmemesinde çok ağır bir ceza ile karşı karşıya kalınacağını herkes bilmektedir. Bütün insanların hiç kuşkusuz mutlak amiri Allah-ü tealadır.  Bir Müslüman yapması ve öğrenmesi lazım olan farzlar ilmihal kitaplarında oldukça geniş kapsamlı açıklanmaktadır. Farz; farz'ı ayn, farz'daim ve farz'ı kifaye olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin iman etmek farz'ı daimdir. Bütün bunlara inanıp da yerine getirmeyen kişiler ise Allah katında günahkar, suçlu yani kabahatli kimselerdir.

Farz1. Farz'ı Ayn: Mükellef olan her bir Müslüman bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu farzlar bulunmaktadır. Örneğin; oruç tutmak ve beş vakit namaz kılmak gibi.

2. Farz'ı Kifaye: Farz'ı Kifaye İslam dinine göre farz kılınan bir davranışı durumu yada görevi Müslümanlardan bir bölümü yerine getirdiği zaman diğerlerinin de sorumluluktan kurtuldukları gerektirdiği kadar Müslümanın farzı yaptığında diğer Müslümanlara sorumluluk düşmeyen farzlardır. Farz'ı kifaye genelde toplumda ihtiyaç olan işlerin kesinlikle yapılmasını emretmektedir. Farz'ı kifayeden bazıları ise şunlardır:

 • 1. Cihad etmek farz'ı kifayedir.
 • 2. Cenazeyi yıkayarak kefenlemek, cenaze namazı kılmak ve cenazeyi gömmek farz'ı kifayedir. Eğer erkek yok ise bu işi kadınlar yaparlar. 
 • 3. Her şehirde bulunduğu topluma fetva verebilen ve toplumun problemlerine çözüm bulan bir alimin olması farz' kifayedir.
 • 4. Bir toplumda bilim adamlarının olması farz'ı kifayedir.
 • 5. Fen bilgilerinden sanatına, ticaretine gerek olanların sadece bu görev ile meşgul olan kişilerin öğrenmeleri ve yapmaları farz'ı kifayedir. 
 • 6. Kuran'ı kerimi baştan sona ezberlemek yani hafız olmak farz'ı kifayedir.
 • 7. Bir topluma selam veren bir kimseye karşılık vermek farz'ı kifayedir. Karşılığını geciktirmek yada vermemek ise haramdır.
 • 8. Kuran'ı kerim okunan bir ortamda Kuran'ı en az bir kişinin dahi dinlemesi farz'ı kifayedir.
]]>
Bayram Namazı Farz Mıdır https://www.farzlar.gen.tr/bayram-namazi-farz-midir.html Sat, 08 Dec 2018 06:58:59 +0000 Bayram Namazı Farz mıdır, Bayram Türkçe bir kelime olup, Arapçası İyd'dir  ve bir ferah ve sürur günü anlamına gelmektedir.Resûlüllah Efendimiz (SAS), Medine-i Münevvere'ye gittiğinde, bölge halkının bi Bayram Namazı Farz mıdır, Bayram Türkçe bir kelime olup, Arapçası İyd'dir  ve bir ferah ve sürur günü anlamına gelmektedir.

Resûlüllah Efendimiz (SAS), Medine-i Münevvere'ye gittiğinde, bölge halkının bir yılda iki bayram günü kutladığını öğrendiğinde, "Allah Teâla size o iki bayram günlerine bedel, onlardan daha hayırlı iki bayram günü ihsân etmiştir" sözlerini iletmiş; ve bu iki bayramı Ramazan-ı şerîf bayramı ile Kurban bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir

Iyd-i fitr yani Ramazan bayramı 3 gün; Iyd-i edhaKurban bayramı ise 4 gün olarak kutlanır.

Bayram Namazlarının Hükmü Nedir

Cuma namazı farz olan Müslüman kişilere, Ramazan ve Kurban bayramı namazları vâcibdir buyurulmaktadır. Cuma namazı için gerekli kıstaslar, Bayram namazları için de şart koşulmuştur. Ayrıca bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonra yerine getirilmektedir. Hutbe okunmasa da olur fakat sünnet yerine getirilmemiş olur.

İkişer rek'at olan bayram namazları cemaatla cehrî olarak kılınır. Bu namazlarda Ezan ve kâmeti okunmaz.

Bayram Namazı Farz MıdırBayram Namazı Farz Mıdır, Nasıl Kılınır

Bayram namazı vakti Güneşin doğuşundan 50 dakika kadar sonra girer. Cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" diye niyetlerini söyler. İmam namazı kıldırır. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da imamı takip eder. Tekbirden sonra herkes içinden Sübhâneke'yi okur. Sonra imam birbiri ardınca üç kere tekbir alır. Cemaat de imama uyar. Birinci ve ikinci tekbirlerden sonra eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır.

Bu tekbirlere zevâid tekbirleri denir. Zevâid tekbirleri vâcibtir.

Bundan sonra imam Fâtiha ve ardından bir sûre okur. Sonra rükû' ve secde yapılır. İkinci rek'ata geçilir. Bu rek'atta imam yine Fâtiha ve sûre'yi sesli okur. Sûre sonunda eller kulaklara götürülerek üç defa tekbir alınır. Bunlara da zevâid tekbirleri denir. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmaz yine Allahü Ekber denir rükû'agidilir. Rükû'dan sonra secde ve oturulur. Tahiyyât, salâvat ve dualar okunur selâm verilir.

Namazdan sonra imam bayram hutbesine başlar. Bayram hutbesine Allahu ekber diye başlar Cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Cemaat de tekbire iştirâk eder.

Ramazan bayramının geç kılınması, Kurban bayramı namazının ise  acele kılınması, müstehabdır. Kurban bayramında kısaca kurban kesme hükümlerine değinmekte ve teşrik tekbirlerini hatırlatmakta gereklidir.

Bayram Âdâbı

Bayram günlerinde erken kalkılır, yıkanılır ve diş temizliği yapılmalıdır, mümkünse elbiselerin temiz ve güzelini giymek, güzel kokular sürünmek, imkanlar dahilinde sadaka vermek, gecelerini ibadetle doldurmak, din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak bayram âdâbındandır.

Bayram günlerinde Müslümanların birbirleriyle müsafahada bulunarak hayır ve mağfiret duaları yapmaları ve Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri yine bayram edepleri arasındadır. Dargınlar barışmalı, birbirlerine hakkı geçenler helalleşmeli, dost ve akrabalar unutulmamalı, ailenin küçükleri ailenin büyüklerinin gönüllerini hoş etmeli, ziyaretine giderek ellerini öpüp hayır dualarını almalıdır.

]]>
İkindi Namazının Farzı https://www.farzlar.gen.tr/ikindi-namazinin-farzi.html Sun, 09 Dec 2018 01:34:37 +0000 İkindi namazının farzı, dini bütün her Müslümanın kılmakla yükümlü olduğu farz namazlarından biri de ikindi namazıdır. İkindi namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam da 8 rekat olarak kılınır. İkindi namazının farzı, dini bütün her Müslümanın kılmakla yükümlü olduğu farz namazlarından biri de ikindi namazıdır. İkindi namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam da 8 rekat olarak kılınır.

İkindi namazının farzı nasıl kılınır

1. Rekat: İkindi namazının farzına kamet getirilerek başlanır. Ardından Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya denir. Daha sonra tekbir getirilir. Allah'u Ekber dendikten sonra, Sübhaneke okunur. Euzü Besmele çekilerek Fatiha okunur. Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerimden üç tane ayet ya da bir tane zammı sure okunur. Allah'u Ekber denenerek ruku'a varılır. Rukuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim denerek, rükûdan doğrulur pozisyon alınır. Bu arada Semi Allahulimen Hamide-Rabbena Lekel Hamd dendikten sonra, Allah'u Ekber diyerek secdeye varılır. Secdeye ulaşıldığında üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir, Allah'u Ekber deyip doğrularak oturulur. Ardından yine Allah'u Ekber diyerek secdeye varılır. Secdede tekrar Subhane rabbiyel Ala dinir ve Allah'u Ekber diye tekbir getirilerek ikindi namazının farzının ikinci rekatına başlanır.

2. Rekat: Eller bağlandıktan sonra Euzü Besmele çekilir. Besmelenin ardından Fatiha suresi okunup, Amin denir ve ardından bir tane zammı sure ya da üç tane ayet okunarak, Allah'u Ekber denir. Ruku'a gidilerek üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rukudan kalkarken Semi Allahulimen Hamide-Rabbena lekel Hamd denir. Allah'u Ekber diyerek scdeye varılır. Secdeye ulaşıldığında üç defa Subhane Rabbiyel Ala denip, Allah'u Ekber diyerek doğrulup, oturulur. Yine Allah'u Ekber diyerek secdeye ulaşılır. Secdeye varıldığında üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Allah'u Ekber dedikten sonra oturulur. Sadece Ettehıyyatü okunur ve yine Allah'u Ekber deyip, ikindi namazının farzının üçüncü rekatına başlanır.

İkindi Namazının Farzı3. Rekat: Euzü Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Sonra amin denir. Kur'an-ı Kerimden üç tane ayet ya da bir tane zammı sure okunur. Allah'u Ekber denenerek ruku'a varılır. Rukuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim denerek, rükûdan doğrulur pozisyon alınır. Semi Allahulimen Hamide-Rabbena Lekel Hamd denir, Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede üç kez Sübhane Rabbiyel Ala denir, Allah'u Ekber dendikten sonra doğrularak oturulur. Sonra yine Allah'u Ekber deyip secdeye gidilir. Secdede tekrar Subhane rabbiyel Ala denir ve Allah'u Ekber denerek ikindi namazının farzının dördüncü rekatına başlanır.

4. Rekat: İkindi namazı farzının dördüncü rekatına Besmele çekilerek başlanır. Besmelenin ardından Fatiha Suresi okunur ve Allah'u Ekber deyip rükûa gidilir. Sübhane Rabbiyel Azim diye üç defa tekrarlanır ve rükûdan doğrulur pozisyon alınır. Bu arada Semi Allahulimen Hamide-Rabbena lekel Hamd denir. Allah'u Ekber deyip, secdeye varılır. Üç defa secdede Rabbiyel Ala denir. Allah'u Ekber diyerek doğrularak oturulur. Ardından Allah'u Ekber denerek secdeye varılır. Üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Ardından Allah'u Ekber denerek Tahiyyata oturulur. Tahiyyatta ilk önce Ettehiyyatü okunur. Sonra Salli, Barik, Rabbena Atina,Rabbenağfirli duaları okunur. Dualar bitince selam verilir. Baş önce sağa, sonra sola çevrilir. Selam için Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah denir. Selam verildikten sonra Allahümme Entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram denir. Tesbihat ve dua ile ikindi namazının farzı tamamlanır.
]]>
Orucun Farzları https://www.farzlar.gen.tr/orucun-farzlari.html Sun, 09 Dec 2018 08:49:25 +0000 Orucun  farzları, Orucun farzlarına uymak dinimizce mecburidir. Orucun tam manasıyla tutulabilmesi için ve maneviyat açısından güçlü ve sahih olabilmesi için kurallara ve orucun farzlarına uymak gerekmektedir. Oruç tutmak İslam Orucun  farzları, Orucun farzlarına uymak dinimizce mecburidir. Orucun tam manasıyla tutulabilmesi için ve maneviyat açısından güçlü ve sahih olabilmesi için kurallara ve orucun farzlarına uymak gerekmektedir. Oruç tutmak İslam dinine göre farzdır. Akıllı ergenlik çağına girmiş ve oruç tutmasına mani olacak sağlık problemi olmayan herkes oruç tutmakla yükümlüdür. Mazereti olmayan her Müslüman için oruç ibadeti farzdır.

Orucun farzları 3 tanedir:

1. Niyet etmek: Niyet etmek oruçta farzdır ve bundan dolayı dinimizde önemli bir yere sahiptir. Niyet etmenin şartları vardır bu şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 •  Kalp ile niyet etmek yani oruç tutarken niyetin hem kalben hemde sözlü yani dil ile yapılması en doğru olanıdır. Dille niyet edildikten sonra kalp ile onaylanan ve sonrasında oruca başlamak dinimizce her zaman en uygun yöntem olarak bilinir.
 • Tayindir yani niyette ramazan orucu veya nezir orucu gibi kişinin hangi orucu tuttuğu niyette belirtilmelidir.
 • Niyeti geceden yapmak gerekmektedir. Hanefi mezhebine göre kişi niyet etmeden oruç tutarsa orucuna devam eder fakat yerine 1 gün oruç tutar.
 • Niyetin kesin olması şarttır. Kişi sahurda ramazan orucunu tutmak için yemek yediğini hatırlarsa niyet etmiş sayılır. Ramazan oruçlarında ve art arda tutulan oruçlarda her gün niyet etmek şarttır.
Orucun Farzları2. Orucu bozan şeylerden kaçınmak: Orucun farzları arasında orucu bozan hallerden kaçınmak önemli bir yere sahiptir. Oruçluluk hallerinde haramdan sakınmak ve kişinin oruç bozan durumlardan kendini sakınması farzdır. Aşağıda orucu bozan haller yer almaktadır.
 • Kasten kusmak
 • İstem dışı ağız dolusu kusmak
 • Bilerek cinsi münasebette bulunmak
 • Kişinin isteği dahilinde meninin dışarı çıkması
 • Gün boyu kendinde olmamak yani kişinin şuurunu kaybetmesi
 • Oruçlu iken hayız veya nifas görmek
 • Kan olmasa dahi doğum yapmak veya çocuk düşürmek
 • Kişinin kelime ile fiili bir hareket ile yada küfrü gerçekleştirerek İslam dininden çıkması
 • Vücuda herhangi bir maddenin giriş yapması
3. Niyeti ilk ve son vakitler arasında yapmak: Oruç ibadetinde niyet etmenin önemi oldukça büyüktür. Oruç tutarken niyet ilk vakit ile son vakit arasında mutlaka yapılmalıdır. 

Orucun şartları nelerdir:
 • Müslüman olmak
 • Niyet etmek
 • Akıllı olmak
 • Buluğ çağına ermiş olmak
 • Sıhhatli olmak
 • Mukim olmak
Kimler oruç tutmayabilir oruç hangi hallerde tutulmayabilir:
 • Yolculuk yapan kimseler yolculuk bitene kadar oruç tutmayabilir
 • Hasta olan kişiler oruç tutmayabilir
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde oruç tutulmayabilir
 • Zor ve meşaakatli işlerde çalışmak
 • Yaşlılık ve çeşitli mazeretlere sahip olanlar 
 • Akli dengesi yerinde olmayanlar
 • Henüz ergenlik dönemine ermemiş çocuklar
 • Misafir olanlar oruç tutmayabilir.
]]>
Farz İbadetler https://www.farzlar.gen.tr/farz-ibadetler.html Sun, 09 Dec 2018 15:46:23 +0000 Farz ibadetler, kesin olarak yapılması ayetler tarafından veya peygamber aracılığıyla emredilmiş olan ibadetlerdir. Bunları yapmakla sevap kazanırızden, fakat yapmamamız ise günah kazanma sebebidir. Bu ibadetlerin ha Farz ibadetler, kesin olarak yapılması ayetler tarafından veya peygamber aracılığıyla emredilmiş olan ibadetlerdir. Bunları yapmakla sevap kazanırızden, fakat yapmamamız ise günah kazanma sebebidir. Bu ibadetlerin hangileri olduğundan bahsetmeden daha öncesinde, isterseniz farzın ne demek olduğuna da değinelim. 
 
Farz Nedir

Belli bir yaş itibari ile yapılması kesin hükümlerle belirlenmiş, yapmadığımız takdirde günah yazılan görevlerin her birine farz denir. 

Hanefi mezhebi dışında kalan mezheplerde vacip kavramı bulunmadığından dolayı, vacip ile farz aynı anlama gelmektedir. Hanefilerde farz olarak görülen bazı davranışlar diğer mezheplerin bazılarında vacip bazılarında ise sünnet olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde diğer mezheplerde farz olarak görülebilen bazı davranışlar hanefilerde vacip kabul edilebilir. 

Farz İbadetlerFarzın Türleri Var Mıdır

Farz-ı Ayn; Bireysel olarak yapılması gereken farzlardır.  Namaz, oruç vs.

Farz-ı Kifaye; Toplumdaki bireylerden birkaçının yapması sonucunda diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzlardır. Cenaze namazı gibi.

Farz-ı Kat’i; Hadis veya ayet aracılığı ile açıkça belirtilmiş olup, inkar eden kişiyi dinden çıkarmaya, kafir olmaya yol açan farzlardır. Namaz, cihad gibi.

Farz-ı Zanni; Kesin olmasa dahi kesine yakın deliller taşıyan farzlardır. 

Farz İbadetler Hangileridir

Kelime-i Şehadet Getirmek
Farz ibadetlerden ilki Allah’u Teala’nın birliğini ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi ve kulu olduğuna itaat etmektir. Bunu canı gönülden söylemeye ise Kelime-i Şehadet denir.

“Eşhedü enla İlahe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh.”  

Anlamı ise : Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

Namaz
Farz ibadetlerden ikincisi ve İslam’ın direği olarak nitelendirilen ibadet Namazdır. Mükellef yani sorumluluk sahibi olacak yaşa gelmiş, akli dengesi yerinde olan, ergenliğe girmiş olan her Müslüman bireye namaz kılmak farz durumundadır. Günde 5 vakit olmak üzere toplam 40 rekattır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınır. Allah’ın her türlü nimetine karşı yapılabilecek en büyük şükür namaz vasıtasıyla Allah’ın huzurunda secde etmektir.

Oruç Tutmak
Durumu olmayanların halinden anlamak, Allah’ın verdiklerine şükretmek amaçlı tutulan Ramazan orucu, farz ibadetlerin üçüncüsüdür. Oruç Kur’an-ı Kerim’ in tabiri ile siyah iplik beyaz iplikten ayrılabilen vakitten, akşam ezanına dek bir şeyler yiyip içmekten ve cinsel ilişkilerden uzak durmaktır. Kur’an-ı  Kerim’de oruç hakkında şunlar yazılmaktadır: “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin ümmetinize de farz kılınmıştır. Umulur ki korunursunuz.” Yine başka bir ayette  “ Bir kişi, Ramazan ayının faziletlerine inanırsa ve ödüllerini umut ederek oruç tutar ise geçmişteki günahları bağışlanır” buyrulmaktadır.

Hacca gitmek
Farz ibadetlerden birisi de Hacc ibadetidir. Hac dini bakımdan zengin olan Müslüman bireylerin sorumlu olduğu bir ibadettir. Doğru olan biçimde ihrama girmek, Arafat vakfesi ve Kabe’yi tavaf  etmektir. Hem mal hem de bedenen yapılan ibadettir. Peygamberimizin bir hadisinde Hacc hakkında şöyle bahsedilmektedir “ Her kim Allah aşkı için hacceder ve daha sonrasında günah işlemez ise annesinden doğduğu gibi tertemiz olur.”

Zekat Vermek
Farz ibadetlerin sonun]]> Teyemmümün Farzları https://www.farzlar.gen.tr/teyemmumun-farzlari.html Mon, 10 Dec 2018 05:40:54 +0000 Teyemmümün Farzları; Kısaca anlamı toprakla temizlemek demektir. Eğer ki abdest almak veya gusletmek için su bulunamazsa yada su kullanılmayacak halde ise Temiz toprak, kireç, kum, taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile teyemm Teyemmümün Farzları; Kısaca anlamı toprakla temizlemek demektir. Eğer ki abdest almak veya gusletmek için su bulunamazsa yada su kullanılmayacak halde ise Temiz toprak, kireç, kum, taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile teyemmüm edilir. 
 Dinimizde birçok kirliliğin toprakla temizlenebileceğini belirtmiştir. Dinimizde toprak ile teyemmüm aynı su ile alınmış gibidir. Teyemmüm abdest ve gusül almak için bir kolaylık sağlamaktadır.  

Teyemmümün Farzları; 
 • Niyet etmek.
 • İki elin içini temiz toprağa sürerek yüzün tamamını mesh etmek.
 • Ellerin temiz toprağa sürerek önce sağ kola sonra sol kola mesh etmek.
Not: Teyemmümün fazı 2 olarak kabul edilmekte olup 2'nci ve 3'ncü maddeleri 1 farz olarak kabul edilmektedir.
Teyemmümün sünnetlerinden de bahsedelim;

Teyemmümün FarzlarıTeyemmümün Sünnetleri;
 • Toprağa avucunun içini koymak.
 • Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri hareket ettirmek.
 • Avuçları toprak kalmayıncaya kadar iki eli baş parmakları ile birbirine vurarak çırpmak.
 • Elleri toprağa koyarken parmakları açarak koymak.
 • Besmele ile başlamak.
 • Önce yüzü sonra kolları mesh etmek
 • Abdest alır gibi çabuk yapmak.
 • Misafir bir mil içinde (1920 metre) içinde su bulunduğunu bilirse araması fazdır, zannetmesi sünnettir.
 • Önce sağ kol sonra sol kol mesh edilir.
 • Elleri toprağa kuvvetlice vurmak gerekir.
 • Parmak araları mesh edilir bu hareket yapılırken, yüzük varsa, yüzük oynatılır.
]]>
Sabah Namazı Farzı https://www.farzlar.gen.tr/sabah-namazi-farzi.html Mon, 10 Dec 2018 18:29:02 +0000 Sabah namazı farzı: Namaz dinin direğidir. Namaz Allah'ın farz kıldığı ibadetlerinden biridir. Namaz kılmayan kişiler ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmiş sayılmaz. Namaz 5 vakittir. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi nam Sabah namazı farzı: Namaz dinin direğidir. Namaz Allah'ın farz kıldığı ibadetlerinden biridir. Namaz kılmayan kişiler ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmiş sayılmaz. Namaz 5 vakittir. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olmak üzere 5 vakittir. Namaz sünnet ve farz olmak üzere kılınır. Her rekatta namaz duaları okunur ve secde edilir. 
Sabah namazı iki rekat sünnet ve iki rekat farz olmak üzere toplamda dört rekat olarak kılınır. Namazlar kaza kaldığı zaman sadece farzları kılınır. 

Sabah Namazı FarzıSabah namazı farzı kılınışı: 

Niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" denilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber"diyerek namaza başlanır.
Bayanlar: Elleri göğüs hizasında kıbleye bakacak şekilde tekbir alınır.
Erkekler: Elleri avuç içleri kıbleye bakacak şekilde, baş parmakları kulak memesine değdirerek tekbir alınır.

Bayanlar ellerini göğüs hizasında bağlar, erkekler ise göbek hizasında ellerini bağlayarak sübhaneke duası okunur. Arkasında euzu besmele çekilerek fatiha süresi okunur. Allahu ekber denilerek rükuya eğilir. Rükuda üç kez Sübhane rabbiyel azim denilerek doğrulur. Doğrulurken de Semi Allahu limen hamideh denilir. Tam doğrulduktan sonra da Rabbena lekel hamd denilir. Arkasında secdeye eğilinir. Secdede iken üç kez Sübhane rabbiyel ala denilir. Allahu ekber denilerek secdeden kalkılır ve Allahu ekber diyerek yeniden secde edilir. 

Yine üç kez sübhane rabbiyel ala denilir. Secdede Allahu ekber denilerek doğrulur. Ve besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Ardından herhangi bir sure okunarak rükuya eğilinir. Rükuda üç kez Sübhane rabbiyel azim denilerek doğrulur. Doğrulurken de Semi Allahu limen hamideh denilir. Tam doğrulduktan sonra da Rabbena lekel hamd denilir. Arkasında secde ye eğilinir. Secdede iken üç kez Sübhane rabbiyel ala denilir. Allahu ekber denilerek secdeden kalkılır ve Allahu ekber diyerek yeniden secde edilir. Yine üç kez sübhane rabbiyel ala denilir. Allahu ekber denilerek tahiyyat  oturuşu yapılır. Eller dizlerin üzerinde olacak şekilde ettehiyyatü duası, allahümme salli, allahümme barik duası ve rabbena dualarını okunur. Dualar bittikten sonra baş önce sağa çevirerek, aonra sola çevirerek "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verilir. Böylece iki rekatlık sabah namazı farzı kılınmış olur. 
]]>